تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی
1. تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی

نجمه نقیبی؛ سید باقر حسینی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 15-26

چکیده
  بررسی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی یکی از مهمترین رویکردهای پژوهش در حوزه مسکن می باشد. یکی از مشکلاتی که در طراحی مجتمع های مسکونی دیده می شود و مسئله ی این تحقیق را شامل می گردد، عدم رضایتمندی ...  بیشتر
تأثیر فضاهای توسعه پذیر محیط‌های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی
2. تأثیر فضاهای توسعه پذیر محیط‌های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی

سعید عظمتی؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  دانشگاه­ها اماکن­ تدریس و یادگیری هستند که احساسی اجتماعی را در کل و اجزاء خود ایجاد می­کنند. نقش دانشکده­ها و فضاهای باز در این است، تا واحدهای کوچک و قانونمندی را برای محققان ایجاد نمایند که ...  بیشتر