بررسی شاخص های مطلوب مرتبط با فضاهای سکونتی سالمندان
1. بررسی شاخص های مطلوب مرتبط با فضاهای سکونتی سالمندان

میلاد الفت؛ اسماعیل ضرغامی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4541.1345

چکیده
  در حال حاضر می‌بایست به جستجوی راهکارهایی برای بهبود مسکن سالمندان به منظور ارتقای امید به زندگی و سلامت آنان در عصر حاضر ایران بود. منظور از مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین نیازهای انسان، ...  بیشتر
مروری بر پارامترهای فرمی بلوک های شهری تاثیر گذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی
2. مروری بر پارامترهای فرمی بلوک های شهری تاثیر گذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی

هانیه صنایعیان؛ سیده فاطمه غرابی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4753.1418

چکیده
  با توجه به رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، ساختمان های پر مصرف انرژی در مراکز شهری کشورهای در حال توسعه قرار دارند. از این رو نیاز به افزایش بهره وری انرژی ساختمان ها از طریق استفاده منسجم از طراحی فعال و ...  بیشتر
ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد
3. ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد

مجتبی شریف نژاد؛ مهدی منتظرالحجه

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-53

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.4011.1229

چکیده
  امنیت یکی از شاخص‌های مؤثر بر ارتقای پایداری سکونتگاه‌ها و از جمله زیرساخت‌های لازم جهت رونق اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرها و به‌ویژه بافت‌های تاریخی است. در این پژوهش سعی گردیده رابطه مؤلفه‌های ...  بیشتر
نقش خارخانه در تعدیل دمایی فضای زیست در مسکن روستایی سیستان، مؤثر در ارتقاء پایداری معماری
4. نقش خارخانه در تعدیل دمایی فضای زیست در مسکن روستایی سیستان، مؤثر در ارتقاء پایداری معماری

ابولفضل حیدری؛ جمشید داوطلب

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-67

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5724.1553

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر محیطی بر آسایش، دما می‌باشد. منطقه سیستان در شرق ایران که در اقلیم گرم و خشک واقع است، نیاز ضروری به تعدیل دما دارد. در گذشته یکی از مناسب‌ترین راهکارهای بکار گرفته شده در معماری ...  بیشتر
بررسی رابطه بین دلبستگی‌مکانی و وفاداری‌رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای‌شهری نمونه مورد بررسی: میدان شهرداری، شهر رشت
5. بررسی رابطه بین دلبستگی‌مکانی و وفاداری‌رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای‌شهری نمونه مورد بررسی: میدان شهرداری، شهر رشت

حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-83

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5766.1561

چکیده
  امروزه درک کمی از شکل‌گیری دلبستگی و وفاداری نسبت به فضاهای‌شهری در مناطق‌شهری وجود دارد، که این نوع بی‌توجهی سبب کاهش بارمعنایی نسبت به زمینه‌های ادراکی، ارزش‌ها، معانی و وابستگی مردم به امور مادی ...  بیشتر
معیارهای طراحی شهرک سراهای پایدار در اقلیم گرم و خشک کاشان
6. معیارهای طراحی شهرک سراهای پایدار در اقلیم گرم و خشک کاشان

نیلوفر زجاجی؛ محمد صادق طاهر طلوع دل؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ الناز محبی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-99

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.4577.1352

چکیده
  فرهنگ غنی ایران اسلامی و نمادهای معمارانه آن در این سرزمین به همراه همسازگاری آن معماری با طبیعت و شرایط اقلیمی، لزوم توجه به معماری ایرانی و بازشناسی ارزش‌های سنتی آن را روشن می‌سازد. تحقیق حاضر در ...  بیشتر
تبیین عملکرد بازارهای سنتی ایرانی در جذب گردشگر و عوامل اثرگذار بر آن (نمونه موردی: بازار کاشان)
7. تبیین عملکرد بازارهای سنتی ایرانی در جذب گردشگر و عوامل اثرگذار بر آن (نمونه موردی: بازار کاشان)

صدیقه کیانی سلمی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.4457.1328

چکیده
  بازار سنتی ایرانی یکی از عناصر اصلی شهری است که در کنار عناصری همچون مسجد، مدرسه، حمام و کاروان سراها موجب شکل گیری ساختار شهر می شود. در این جستار نقش و عملکرد معماری بازار سنتی کاشان در شکل‌گیری یک جاذبه ...  بیشتر