معماری و شهرسازی پایدار (JSAUD) - مقالات آماده انتشار