نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 

در این مقاله سعی بر آن شده است که کاربرد رایانه در فرایند تحلیل و ساخت الگوهای پارمتریک در ایجاد جداره دوم در پاسخ به نور در زمان­ های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی در دو بخش طراحی الگوهای پارامتریک و ساخت دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول به منظور برای بررسی دقیق روش تحقیق شبیه سازی از طریق طراحی پارامتریک با استفاده از افزونه گرس هاپر [1]مورد توجه قرار گرفت. برای ساخت نمای پارامتریک، بر مبنای حرکت خورشید در طول روز در ماه ­های مختلف و بر مبنای نیازهای نوری هر فضا این الگوریتم در نرم­ افزار گرس هاپر و افزونه هانی­بی [2]نوشته شد. در واقع پس از ساخت کلیت مدل در گرس هاپر به منظور تعیین دقیق میزان بازشوها از پلاگین هانی­بی استفاده شد. برای بررسی دقیق ­تر گشودگی­ ها دو گونه مسکن شمالی و جنوبی انتخاب گردید و تفاوت ­های نورگیری در آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال در این دو نمودار وضعیت نورگیری در دو گونه مسکن شمالی و جنوبی قبل(نمودار اول) و بعد از اضافه شده پوسته برای دو طبقه اول و پنجم (نمودار دوم و سوم) نشان داده شده است. این دو نمودار نشان می ­دهد که استفاده از پوسته مشبک نور مزاحم را تا حد زیادی کنترل می­ نماید و سبب رسیدن به حد بهینه نورگیری و کاهش خیرگی، خصوصا در فصل زمستان برای فضا می­گردد.[1] Grasshopper
2 Honeybee


 
چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and construction of parametric patterns to create second facades to control the light in the interior of the housing

نویسنده [English]

  • mojde safaeetabar

چکیده [English]

This article is an attempt to examine the use of computer applications in process analysis and parametric patterns in creation of a second chamber in response to light at different times. This review is studied in two parts of parametric models and digital fabrication. In the first part, in order to a detailed review the method of simulation with parametric design using Grass Hopper plugin was considered. To build parametric faced, Based on the movement of the sun throughout the day in different months and based on optical needs of each space, the algorithm was written in the Grass Hopper and honeybee plugin .In fact, after making the totality of the faced in the Grass Hopper, In order to determine the exact amount the opening, the Haney bee plugin was used.The results showed that the use of latticed shell as the second faced, in   two types of housing in North and South, Application in summer for the third to fifth floors and in winter for all floors. In landscape design can be designed the faced movable that is used for all the seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parametric design
  • second facades
  • light
  • housing