آ

 • آدینه وند، علی اصغر ارزیابی مدیریت شهر اهواز در چارچوب حکمرانی خوب شهری؛ تلاش در راستای نیل به مدیریت پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

 • آقاجانی، هادی امکان سنجی و طراحی شبکه پایدار پیاده در مراکز شهری با تأکید بر نگاه کاربران (مطالعه موردی: مرکز شهر بابل) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 183-198]

 • آهنی، سمیه ارزیابی اولویت‌های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • احمد پور، ایوب پخشایش کاربری‌های تجاری و خلق محلات مسکونی پایدار مورد شناسی: (محله مسکونی دروس) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-32]

 • احمدی، حسن بررسی رابطه بین دلبستگی‌ مکانی و وفاداری ‌رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای ‌شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-83]

 • احمدی، فریال سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]

 • ادیبی، الهه ارزیابی عملکرد حرارتی بام سبز در پایداری و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی در اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 75-90]

 • استادی جعفری، مهدی مدلسازی سنجش اثرگذاری قابلیت پیاده مداری بر سیاست گذاری حمل و نقل پایدار شهری (مورد مطالعاتی:کلان شهر مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 163-175]

 • اسدپور، علی تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-53]

 • اسدپور، هاجر بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • اسمعیل پور، نجما سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 89-103]

 • اسمعیلی، فضل اله سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 75-90]

 • اشنویی، امیر اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]

 • اشنویی، امیر ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 67-80]

 • اشنویی، امیر بررسی تطبیقی عوامل درون‌زا و برون‌زا در ایجاد کالبد و منظر میادین شهری نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-64]

 • اعظم کثیری، آتوسا تطبیق معناشناختی نظام تبلیغات‌ محیطی و شهر پایدار [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 47-58]

 • افراسیابی، محمد صادق اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]

 • افراسیابی، محمد صادق بررسی حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم‌آباد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]

 • اکبری اوغاز، زهرا تبیین عوامل افزایش امنیت به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی-حرکتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]

 • الفت، میلاد مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) شاخصه های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]

 • الفت، میلاد بررسی شاخص‌های مطلوب مرتبط با طراحی فضاهای سکونتی سالمندان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

 • انصاری، مجتبی رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

ب

 • بایزیدی، قادر تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

 • بحرینی، سید حسین بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 51-64]

 • بدری بنام، نسیبه بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-32]

 • براتی، ناصر ارزیابی اولویت‌های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]

 • برندک، فرهاد سنجش کارآیی توسعه معابر شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 47-58]

 • برندک، فرهاد کارآیی پایدار شبکه حمل و نقل عمومی با رویکرد تحلیل فراگیر داده‌ها (مورد پژوهی: خطوط اتوبوس رانی شهر و حومه اردبیل) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]

 • بزی، خدارحم بررسی حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم‌آباد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]

 • بمانیان، محمدرضا تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

 • بمانیان، محمدرضا رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

 • بندر آباد، علیرضا تحلیل تطبیقی تأثیر شکل شهر بر مؤلفه‌های محیطی زیست‌پذیری در مناطق منتخب شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 151-163]

 • بندراباد، علیرضا ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 197-216]

 • بن مولان، سوهاردی شباهت ها و تفاوت های رضایتمندی بزرگسالان و کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی تهران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-26]

 • بهرامی، منیره نسبت یادمان گرایی و پایداری در معماری معاصر ایران (مطالعه موردی: مساجد معاصر) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

 • بهزادپور، محمد مطالعه ی تطبیقی مولفه های کالبدی پایداری اجتماعی در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر قدیم و جدید هشتگرد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 177-196]

 • بهزادفر، مصطفی تبیین عوامل مؤثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 27-42]

 • بهزادفر، مصطفی تحلیل اثر ویژگی‌های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان‌های تاریخی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • بهمن‌پور، هومن معیارهای طراحی محله پایدار با تاکید بر ارزش‌های زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-80]

پ

 • پرویزی، رضا بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]

 • پرویزی، رضا کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • پرویزی، قامت تحول در آموزش معماری در تعامل دوسویه با تاریخ و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-63]

 • پژوهانفر، مهدیه سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-147]

 • پناهی، نیلوفر تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]

 • پندار، هادی امکان سنجی و طراحی شبکه پایدار پیاده در مراکز شهری با تأکید بر نگاه کاربران (مطالعه موردی: مرکز شهر بابل) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 183-198]

 • پوراحمد، احمد بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

 • پوراحمدی، محبوبه بهینه سازی بازشوهای ساختمانی بر اساس عملکرد خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]

 • پورجعفر، محمد رضا تحلیل و بررسی شاخص های موثر در هویت محله (نمونه موردی: محله مسگرهای شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 19-30]

 • پور حجار، علی حسین‌ رابطه مصرف انرژی و نسبت بازشو در ساختمان های بلند مرتبه اداری [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 57-70]

 • پورزرگر، محمدرضا بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 183-195]

 • پوسفی، زهرا تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 23-38]

ت

 • تابان، محسن بهینه سازی تهویه طبیعی در نمای دوپوسته راهرویی نمونه موردی ساختمان اداری در شیراز [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 15-28]

 • تقوایی، مسعود ارزیابی و تحلیل شاخص های حمل و نقل پایدار شهری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]

 • توکلی، مصطفی چشم اندازسازی آینده شهر با رویکرد استراتژی توسعه شهری(CDS) ( نمونه موردی شهر قم) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-32]

ج

 • جعفری تهرانی، حامد برنامه‌ریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 27-43]

 • جلالی فراهانی، غلامرضا تبیین جایگاه طراحی معماری در تأمین اهداف پدافند غیرعامل ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-75]

چ

 • چاره جو، فرزین نقش محیط مصنوع در پایداری شهری، با تاکید ویژه بر بر قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی، نمونه مورد مطالعه: شهر سنندج. [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]

 • چشمه نور، محیا تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]

ح

 • حاتمی گلزاری، الهام تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

 • حاتمی نژاد، حسین اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]

 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 67-80]

 • حاتمی نژاد، حسین بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

 • حاج علیزاده، احمد ارزیابی و تحلیل مطلوبیت همجواری کاربری های عمومی بافت میانی (نمونه موردی شهرک سبلان اردبیل) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 71-84]

 • حبیبی، فواد تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

 • حبیبی، کیومرث شناسایی و بررسی دیدگاه های جدید طراحی شهری از ابتدای قرن حاضر براساس معیارهای مرز مفهوم سازی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]

 • حبیبیان، بهار ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 67-80]

 • حبیبیان، بهار محله‌های همزیست ، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 31-42]

 • حبیبیان، بهار بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

 • حجتی، وحیده تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-74]

 • حسنقلی نژاد یاسوری، کبری ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • حسین پور، امین بررسی رفتار حرارتی نماهای دوپوسته در اقلیم شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-53]

 • حسینی، سید باقر تأثیر فضاهای توسعه پذیر محیط‌های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]

 • حسینی، سید باقر تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]

 • حسینی، سید باقر کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • حسینی، سیدباقر بررسی مولفه های سنجش کیفیت شهرک های مسکونی - مطالعه موردی شهرک امید- [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]

 • حسینی، گلبرگ سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 89-103]

 • حقیقت نایینی، غلامرضا بررسی تأثیر استقرار مراکز آموزش عالی به عنوان پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: تأثیر دانشگاه هنر (مجموعه پردیس باغ ملی) بر بافت شهری پیرامون آن*) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 149-168]

 • حنایی، تکتم تبیین عوامل افزایش امنیت به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی-حرکتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]

 • حنایی، تکتم تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-81]

 • حنیفه، فاطمه پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • حوریجانی، نسیم نقش محیط مصنوع در پایداری شهری، با تاکید ویژه بر بر قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی، نمونه مورد مطالعه: شهر سنندج. [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]

 • حیدری، ابولفضل نقش خارخانه در تعدیل دمایی فضای زیست در مسکن روستایی مؤثر در ارتقاء پایداری معماری (مطالعه موردی: مسکن روستایی سیستان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]

 • حیدری هامانه، الهام سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 89-103]

خ

 • خاکپور، براتعلی ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

 • خاکی، علی بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با معماری بومی خانه‌های سنتی در شهر ایرانی- اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 15-30]

 • خانمحمدی، محمد علی بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • خانمحمدی، محمدعلی بهینه سازی بازشوهای ساختمانی بر اساس عملکرد خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]

 • خاوریان، امیررضا ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 67-80]

 • خاوریان گرمسیر، امیر روندهای پراکنده رویی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 43-54]

 • خاوریان گرمسیر، امیررضا اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]

 • خداداد، مهدی سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 75-90]

 • خلاقی، گلشن بررسی مؤلفه های سنجش زیبایی در پیاده راه های شهری مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]

 • خلوصی، امیرحسین تبیین شاخص های مؤثر بر افزایش قابلیت پیاده مداری به منظور ارتقای پایداری اجتماعی در محلات (محله چیذر) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-27]

 • خلوصی، امیرحسین تبیین عوامل مؤثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 27-42]

د

 • دانش شکیب، مریم کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • دانشمند، سارا چگونگی مداخله زمینه گرا درپایداری و باززنده سازی بافت های تاریخی با بهره گیری از روش چیدمان فضا [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]

 • داوطلب، جمشید نقش خارخانه در تعدیل دمایی فضای زیست در مسکن روستایی مؤثر در ارتقاء پایداری معماری (مطالعه موردی: مسکن روستایی سیستان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]

 • درویش، محمد بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • دهقانی، صهیب تحول در آموزش معماری در تعامل دوسویه با تاریخ و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-63]

 • دوائی مرکزی، امیرحسین تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

ر

 • رجبی واجارگاه، سهیل تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-99]

 • رحمانی، جواد تحلیل و بررسی شاخص های موثر در هویت محله (نمونه موردی: محله مسگرهای شهر زنجان) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 19-30]

 • رحمانی، مهرداد تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]

 • رحیمی، روح اله رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

 • رزاقی اصل، سینا بررسی مؤلفه های سنجش زیبایی در پیاده راه های شهری مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]

 • رسول زاده، فرزان ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 197-216]

 • رشیدکلویر، حجت الله پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • رضائی، رسول مداخله خلاقانه مبتنی بر گسترش فضایی و اجتماع پذیری در الگوهای پایدار معماری ایرانی «نمونه موردی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)» [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]

 • رضازاده، حمیدرضا سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]

 • رضایی، آزاده بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 183-195]

 • رضایی، سهراب چارچوبی جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثرِ ساکنان ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 39-58]

 • رفیعیان، مجتبی مدلسازی سنجش اثرگذاری قابلیت پیاده مداری بر سیاست گذاری حمل و نقل پایدار شهری (مورد مطالعاتی:کلان شهر مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 163-175]

 • رهایی، امید کارخانه‌های صنعتی تهران و اثرات کالبدی آنها بر گسترش شهری «نمونه موردی: پالایشگاه تهران و منطقه مسکونی باقرشهر» [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 55-66]

 • رهایی، امید بررسی فرایند جریان هوای داخل و مدلهای تحلیلی آن در سوله های صنعتی کوچک با روش CFD [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]

 • رهبر، مرتضی تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

 • رهنمایی، محمدتقی بررسی تطبیقی عوامل درون‌زا و برون‌زا در ایجاد کالبد و منظر میادین شهری نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-64]

 • روضاتی، حمیدرضا ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهرها با رویکرد کشاورزی شهری (نمونه موردی: شهراصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

ز

 • زارع، الهام پخشایش کاربری‌های تجاری و خلق محلات مسکونی پایدار مورد شناسی: (محله مسکونی دروس) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-32]

 • زارع، الهام بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

 • زارع، پریسا تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]

 • زارع زاده، معصومه چگونگی مداخله زمینه گرا درپایداری و باززنده سازی بافت های تاریخی با بهره گیری از روش چیدمان فضا [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]

 • زارعی، سعیده تحلیل ارتباط همگنی و توزیع‌پذیری با پایداری روابط اجتماعی در فضاهای خانه‌های سنتی ایران ( مطالعه موردی: کاشان) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 99-111]

 • زارعی کرگ‌آباد، فاطمه ارزیابی اولویت‌های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]

 • زجاجی، نیلوفر معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

 • زیاری، کرامت اله محله‌های همزیست ، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 31-42]

 • زیاری، کرامت اله بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

 • زین الصالحین، فاطمه شناسایی و بررسی دیدگاه های جدید طراحی شهری از ابتدای قرن حاضر براساس معیارهای مرز مفهوم سازی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]

س

 • سادات، سیده اشرف بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با معماری بومی خانه‌های سنتی در شهر ایرانی- اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 15-30]

 • سادات، سیده اشرف مولفه‌های عامل ایجاد سرزندگی ساکنین فضاهای زیستی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]

 • سادات، سیده اشرف تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 165-182]

 • سادات موسوی، سید سعید ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

 • سجادی، مسعود برنامه‌ریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 27-43]

 • سجادی، مسعود ارزیابی و تحلیل شاخص های حمل و نقل پایدار شهری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]

 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات مدلسازی سنجش اثرگذاری قابلیت پیاده مداری بر سیاست گذاری حمل و نقل پایدار شهری (مورد مطالعاتی:کلان شهر مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 163-175]

 • سعیدی مفرد، ساناز سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]

 • سعیدی منفرد، ساناز تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-81]

 • سلطانی، ابوالفضل بررسی میزان رادیواکتیویته طبیعی گرانیت ها به عنوان مصالح ساختمانی به کار رفته در فضاهای مسکونی در راستای آلودگی زیست محیطی و توسعه پایدار [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

ش

 • شاپوریان، فریبا بررسی ویژگی‌های نقوش گچبری سنتی درآثار معماری دوره قاجار (نمونه مورد مطالعه بنای باغ فردوس تهران) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]

 • شاهچراغی، آزاده ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 197-216]

 • شاهرخی فر، زینب سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]

 • شبستر، محسن پخشایش کاربری‌های تجاری و خلق محلات مسکونی پایدار مورد شناسی: (محله مسکونی دروس) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-32]

 • شرقی، علی شباهت ها و تفاوت های رضایتمندی بزرگسالان و کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی تهران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-26]

 • شرقی، علی نقش فرم سقف درکاهش هدر رفت انرژی با معیار انرژی تابشی دریافتی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 65-74]

 • شرقی، علی مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) شاخصه های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]

 • شرقی، علی چارچوبی جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثرِ ساکنان ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 39-58]

 • شریف نژاد، مجتبی ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 37-53]

 • شریف نژاد، مجتبی بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • شهبازی، سارا بررسی مؤلفه های سنجش زیبایی در پیاده راه های شهری مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]

 • شیخ بهایی، امیر رضا تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 135-150]

 • شیخ بیگلو، رعنا اهمیت سیاست گذاری در بخش مسکن و ارزیابی وضعیت شاخص های مسکن در ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 71-82]

 • شیخی، محمد بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت های برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]

 • شیروانی مقدم، سوسن سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]

 • شیروانی مقدم، سوسن تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 67-81]

ص

 • صادقی، علیرضا تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]

 • صادقی حبیب آباد، علی بازشناسی مانایی ماهیت انگاره‌های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]

 • صادقی حبیب آباد، علی بررسی و بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]

 • صالحی، سارا راهبردهای مکان سازیِ پایدار رودخانه های شهری با رویکرد سلسله مراتبی- راهبردی (نمونة موردی: بخش شهریِ رودخانة قره‌سو کرمانشاه) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]

 • صالحی، مریم سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 75-90]

 • صفایی تبار، مژده تحلیل و ساخت الگوهای پارامتریک در ایجاد نمای دوم به منظور کنترل نور در فضای داخلی مسکن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-26]

 • صفری، مصطفی بررسی مولفه های سنجش کیفیت شهرک های مسکونی - مطالعه موردی شهرک امید- [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]

 • صفوی، سید محمد مهدی نقش بام و نماهای سبز از منظر پدافند غیرعامل نمونه‌ موردی: نقش بدنه‌های سبز در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-41]

 • صنایعیان، هانیه مروری بر پارامترهای فرمی بلوک‌های شهری تأثیرگذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 23-36]

ض

 • ضامنی، مرتضی تدوین و اولویت بندی استراتژیهای ساخت و ساز در جزیره مینو مبتنی بر پایداری محیط زیست [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-38]

 • ضرغامی، اسماعیل ارزیابی عملکرد حرارتی بام سبز در پایداری و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی در اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 75-90]

 • ضرغامی، اسماعیل بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با معماری بومی خانه‌های سنتی در شهر ایرانی- اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 15-30]

 • ضرغامی، اسماعیل مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) شاخصه های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]

 • ضرغامی، اسماعیل ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت پایدار اجتماعی مجتمع مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]

 • ضرغامی، اسماعیل بررسی شاخص‌های مطلوب مرتبط با طراحی فضاهای سکونتی سالمندان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

ط

 • طاهر طلوع دل، محمد صادق مولفه‌های عامل ایجاد سرزندگی ساکنین فضاهای زیستی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]

 • طاهر طلوع دل، محمد صادق معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

 • طاهر طلوع دل، محمد صادق تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 165-182]

 • طاهرطلوع‌دل، محمدصادق بازشناسی مانایی ماهیت انگاره‌های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]

 • طبیبیان، منوچهر بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 51-64]

ع

 • عباسی پارام، الناز بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

 • عباسی کسبی، دنیا بررسی تطبیقی عوامل درون‌زا و برون‌زا در ایجاد کالبد و منظر میادین شهری نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-64]

 • عبدالله پور رزکناری، سید سجاد ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

 • عبداله زاده فرد، علیرضا نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]

 • عراقی زاده، مجتبی تبیین جایگاه طراحی معماری در تأمین اهداف پدافند غیرعامل ساختمان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-75]

 • عرفانی، مژده بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 51-64]

 • عزیززاده، محمود لزوم ارتقای امنیت محیطی در پایداری پارک های شهری؛ با بهره گیری از رویکرد CPTED [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • عظمتی، حمیدرضا بررسی و بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]

 • عظمتی، سعید تأثیر فضاهای توسعه پذیر محیط‌های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]

 • عظیمی فریدنی، نازنین نقش فرم سقف درکاهش هدر رفت انرژی با معیار انرژی تابشی دریافتی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 65-74]

 • علوی، سید علی سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]

 • علوی، سید علی چشم اندازسازی آینده شهر با رویکرد استراتژی توسعه شهری(CDS) ( نمونه موردی شهر قم) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-32]

 • علی آبادی، محمد چگونگی مداخله زمینه گرا درپایداری و باززنده سازی بافت های تاریخی با بهره گیری از روش چیدمان فضا [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]

 • علیان، مهدی ارزیابی مدیریت شهر اهواز در چارچوب حکمرانی خوب شهری؛ تلاش در راستای نیل به مدیریت پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

 • علیان، مهدی تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 23-38]

 • علی دوست، ریحانه سادات بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]

 • علیمردانی، مسعود جایگاه درخت نخل در ارتقای کیفیت های بصری پیاده راه های ساحلی نمونه موردی: پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 43-56]

 • علیمردانی، مسعود نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی پیاده‌راه‌های ساحلی، نمونه موردی: پیاده‌راه‌های ساحلی شهر بوشهر [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 31-46]

 • علیمردانی، مسعود شناسایی و بررسی دیدگاه های جدید طراحی شهری از ابتدای قرن حاضر براساس معیارهای مرز مفهوم سازی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]

 • علیمردانی، مسعود راهبردهای مکان سازیِ پایدار رودخانه های شهری با رویکرد سلسله مراتبی- راهبردی (نمونة موردی: بخش شهریِ رودخانة قره‌سو کرمانشاه) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]

 • عنایتی، بهرام لزوم ارتقای امنیت محیطی در پایداری پارک های شهری؛ با بهره گیری از رویکرد CPTED [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • عیالی، حامد بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • عیسی لو، شهاب الدین بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت های برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]

غ

 • غرابی، سیده فاطمه مروری بر پارامترهای فرمی بلوک‌های شهری تأثیرگذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 23-36]

 • غیایی، محمدمهدی رابطه مصرف انرژی و نسبت بازشو در ساختمان های بلند مرتبه اداری [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 57-70]

ف

 • فتوره چی، درسا ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت پایدار اجتماعی مجتمع مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]

 • فرامرزی اصل، مهسا بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 101-117]

 • فرجی، امین تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 23-38]

 • فرحزا، نریمان تحلیل و ساخت الگوهای پارامتریک در ایجاد نمای دوم به منظور کنترل نور در فضای داخلی مسکن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-26]

 • فرزانه، مریم لزوم ارتقای امنیت محیطی در پایداری پارک های شهری؛ با بهره گیری از رویکرد CPTED [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

 • فرزیدی طالمی، متین کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • فنی، زهره سنجش کارآیی توسعه معابر شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 47-58]

 • فنی، زهره کارآیی پایدار شبکه حمل و نقل عمومی با رویکرد تحلیل فراگیر داده‌ها (مورد پژوهی: خطوط اتوبوس رانی شهر و حومه اردبیل) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]

 • فیضی، محسن تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-53]

 • فیضی، محسن بافت‏های تاریخی، سرمایه‏ های پایدار و آینده‏ ی متصور بر آن‏ها (نمونه‏ ی مورد مطالعه: بافت تاریخی اودلاجان) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]

 • فیضی، محسن تحلیل اثر ویژگی‌های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان‌های تاریخی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاسم زاده، فردین سنجش کارآیی توسعه معابر شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 47-58]

 • قاضی، رضا ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

 • قبادیان، وحید ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • قنبران، حمید ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهرها با رویکرد کشاورزی شهری (نمونه موردی: شهراصفهان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

 • قنبران، عبدالحمید بررسی رفتار حرارتی نماهای دوپوسته در اقلیم شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-53]

 • قنبری، حسین علی بررسی تطبیقی عوامل درون‌زا و برون‌زا در ایجاد کالبد و منظر میادین شهری نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی تهران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-64]

 • قهرمان پور، علی بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 119-133]

ک

 • کاسه گرمحمدی، ابوذر بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم درشهرتنکابن [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]

 • کاسه گرمحمدی، شعیب بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم درشهرتنکابن [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]

 • کاسه گرمحمدی، شعیب پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • کاملی، محسن بررسی مولفه های سنجش کیفیت شهرک های مسکونی - مطالعه موردی شهرک امید- [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]

 • کاویان، وحید تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • کتاب اللهی، کسری شناسایی و بررسی دیدگاه های جدید طراحی شهری از ابتدای قرن حاضر براساس معیارهای مرز مفهوم سازی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]

 • کتاب اللهی، کسری راهبردهای مکان سازیِ پایدار رودخانه های شهری با رویکرد سلسله مراتبی- راهبردی (نمونة موردی: بخش شهریِ رودخانة قره‌سو کرمانشاه) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 29-46]

 • کرامتی، صدف تأثیر رضایتمندی از کیفیت معماری فضای آموزشی بر موفقیت تحصیلی بهره بردار [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]

 • کربلایی حسینی غیاثوند، ابوالفضل مطالعه ی تطبیقی مولفه های کالبدی پایداری اجتماعی در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر قدیم و جدید هشتگرد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 177-196]

 • کردجمشیدی، ماریا سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]

 • کریمی، باقر بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 119-133]

 • کریمی آذری، امیررضا بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]

 • کریمی مشاور، مهرداد رویکردهای مختلف در برنامه‌ریزی و طراحی پیاده راه‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-41]

 • کشاورز، زهرا بهینه سازی تهویه طبیعی در نمای دوپوسته راهرویی نمونه موردی ساختمان اداری در شیراز [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 15-28]

 • کشمیری، هادی بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • کشمیری، هادی بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 119-133]

 • کوزه گر، لطفعلی ارزیابی مدیریت شهر اهواز در چارچوب حکمرانی خوب شهری؛ تلاش در راستای نیل به مدیریت پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

 • کوششگران، علی اکبر تحلیل و ساخت الگوهای پارامتریک در ایجاد نمای دوم به منظور کنترل نور در فضای داخلی مسکن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-26]

 • کیانی سلمی، صدیقه تبیین عملکرد بازارهای سنتی ایرانی در جذب گردشگر و عوامل اثرگذار بر آن (مطالعه موردی: بازار کاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 101-118]

گ

 • گروسی، علیرضا سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]

 • گروسی، علیرضا چشم اندازسازی آینده شهر با رویکرد استراتژی توسعه شهری(CDS) ( نمونه موردی شهر قم) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-32]

 • گلدسته، کوثر سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-147]

ل

 • لطیفی، غلامرضا بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت های برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]

م

 • مالیان، عباس تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • محبی، الناز معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

 • محمد مرادی، آرش بافت‏های تاریخی، سرمایه‏ های پایدار و آینده‏ ی متصور بر آن‏ها (نمونه‏ ی مورد مطالعه: بافت تاریخی اودلاجان) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]

 • محمدی، زهرا نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]

 • محمدی، مریم تبیین شاخص های مؤثر بر افزایش قابلیت پیاده مداری به منظور ارتقای پایداری اجتماعی در محلات (محله چیذر) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-27]

 • محمدی، مریم تبیین عوامل مؤثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 27-42]

 • محمدی، مریم تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]

 • محمدی، مریم تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-99]

 • محمودی، حمید جایگاه درخت نخل در ارتقای کیفیت های بصری پیاده راه های ساحلی نمونه موردی: پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 43-56]

 • محمودی، حمید نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی پیاده‌راه‌های ساحلی، نمونه موردی: پیاده‌راه‌های ساحلی شهر بوشهر [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 31-46]

 • مرادی، امین بررسی میزان رادیواکتیویته طبیعی گرانیت ها به عنوان مصالح ساختمانی به کار رفته در فضاهای مسکونی در راستای آلودگی زیست محیطی و توسعه پایدار [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

 • مشکینی، ابوالفضل روندهای پراکنده رویی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 43-54]

 • مضطرزاده، حامد تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-74]

 • مطلبی، قاسم چارچوبی جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثرِ ساکنان ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 39-58]

 • مظفر، فرهنگ تأثیر فضاهای توسعه پذیر محیط‌های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]

 • مظفر، فرهنگ بهینه سازی بازشوهای ساختمانی بر اساس عملکرد خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]

 • مفیدی شمیرانی، سید مجید ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-48]

 • ملک، محمدرضا تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • منتظر، بهناز مطالعه ی تطبیقی مولفه های کالبدی پایداری اجتماعی در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر قدیم و جدید هشتگرد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 177-196]

 • منتظرالحجه، مهدی ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 37-53]

 • منتظرالحجه، مهدی بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 49-66]

 • مهدوی‎ نژاد، محمد‎جواد تحول در آموزش معماری در تعامل دوسویه با تاریخ و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-63]

 • مهدوی نژاد، محمدجواد نسبت یادمان گرایی و پایداری در معماری معاصر ایران (مطالعه موردی: مساجد معاصر) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

 • مهدوی نژاد، محمدجواد تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

 • مهدوی نژاد، محمدجواد رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

 • مهدیزاده سراج، فاطمه تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]

 • مهدی‌نژاد، جمال‌الدین بازشناسی مانایی ماهیت انگاره‌های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]

 • مهدی نژاد، جمال الدین ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت پایدار اجتماعی مجتمع مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]

 • مهدی نژاد، جمال الدین بررسی و بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]

 • مهدی نژاد، جمال الدین معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

 • مهدی نژاد، جمال الدین تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 165-182]

 • مهرجو، مهرداد بررسی رابطه بین دلبستگی‌ مکانی و وفاداری ‌رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای ‌شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-83]

 • مهرکی زاده، محمد بهینه سازی تهویه طبیعی در نمای دوپوسته راهرویی نمونه موردی ساختمان اداری در شیراز [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 15-28]

 • موحد، خسرو بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • موسوی، میرسعید بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-32]

 • موسوی، میرسعید کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • موسی زاده، حسین سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 75-90]

 • مولایی قلیچی، محمد روندهای پراکنده رویی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 43-54]

 • میرزاپور، سلیمان بررسی حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم‌آباد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]

 • میرزا کوچک خوشنویس، احمد تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

 • میرفخرایی، علی بررسی مولفه های سنجش کیفیت شهرک های مسکونی - مطالعه موردی شهرک امید- [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]

ن

 • نژاد ابراهیمی، احد کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 105-126]

 • نصیری مجد، سعید سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 31-42]

 • نظری، نرگس ارزیابی مدیریت شهر اهواز در چارچوب حکمرانی خوب شهری؛ تلاش در راستای نیل به مدیریت پایدار [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

 • نقیبی، نجمه تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]

 • نگین تاجی، صمد رویکردهای مختلف در برنامه‌ریزی و طراحی پیاده راه‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-41]

 • نورتقانی، عبدالمجید سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-147]

 • نوروزی، رضا معیارهای طراحی محله پایدار با تاکید بر ارزش‌های زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-80]

و

 • وزیری، وحید تأثیر رضایتمندی از کیفیت معماری فضای آموزشی بر موفقیت تحصیلی بهره بردار [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]

 • ولی بیگ، نیما تدوین و اولویت بندی استراتژیهای ساخت و ساز در جزیره مینو مبتنی بر پایداری محیط زیست [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-38]

 • ولی بیگ، نیما تحلیل اثر ویژگی‌های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان‌های تاریخی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هاشم پور، پریسا کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 105-126]

 • هاشمی، سید مجید مداخله خلاقانه مبتنی بر گسترش فضایی و اجتماع پذیری در الگوهای پایدار معماری ایرانی «نمونه موردی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)» [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]

 • هاشمی، یوسف بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم درشهرتنکابن [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]

 • هوشمند، فرانک تحلیل اثر ویژگی‌های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان‌های تاریخی تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یاری، فهیمه تحول در آموزش معماری در تعامل دوسویه با تاریخ و فناوری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-63]

 • یزدانفر، سید عباس بافت‏های تاریخی، سرمایه‏ های پایدار و آینده‏ ی متصور بر آن‏ها (نمونه‏ ی مورد مطالعه: بافت تاریخی اودلاجان) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]

 • یزدانفر، سید عباس تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]

 • یزدانفر، عباس بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • یزدانی، ثنا کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 105-126]

 • یگانه، منصور تحلیل ارتباط همگنی و توزیع‌پذیری با پایداری روابط اجتماعی در فضاهای خانه‌های سنتی ایران ( مطالعه موردی: کاشان) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 99-111]

 • یگانه، منصور تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 135-150]