تأثیر رضایتمندی از کیفیت معماری فضای آموزشی بر موفقیت تحصیلی بهره بردار
1. تأثیر رضایتمندی از کیفیت معماری فضای آموزشی بر موفقیت تحصیلی بهره بردار

وحید وزیری؛ صدف کرامتی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رضایتمندی از کیفیت‌ معماری فضای آموزشی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان است. بدین منظور ابتدا با نظرخواهی از معلمین، مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت دانش‌آموزان شناسایی شد. حجم ...  بیشتر
بهینه سازی تهویه طبیعی در نمای دوپوسته راهرویی نمونه موردی ساختمان اداری در شیراز
2. بهینه سازی تهویه طبیعی در نمای دوپوسته راهرویی نمونه موردی ساختمان اداری در شیراز

زهرا کشاورز؛ محسن تابان؛ محمد مهرکی زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در طراحی ساختمان‌های اداری توجه به ایجاد شرایط آسایش حرارتی با استفاده از روش‌های غیر فعال طراحی است. یکی از راهکارهایی که در این زمینه بسیار مورد توجه قرار می گیرد استفاده از نماهای ...  بیشتر
راهبردهای مکان سازیِ پایدار رودخانه های شهری با رویکرد سلسله مراتبی- راهبردی (نمونة موردی: بخش شهریِ رودخانة قره‌سو کرمانشاه)
3. راهبردهای مکان سازیِ پایدار رودخانه های شهری با رویکرد سلسله مراتبی- راهبردی (نمونة موردی: بخش شهریِ رودخانة قره‌سو کرمانشاه)

کسری کتاب اللهی؛ سارا صالحی؛ مسعود علیمردانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

چکیده
  امروزه آب­ کنارها به عنوان یکی از فضاهای مهم در بهبود کیفیات فضایی شهرها، مورد توجه واقع شده­ است. توجه به کیف یت­های پایداری محیط در طراحی­ شهری آب­ کنارها، سبب می­ گردد تا رویکردی نسبتا جامع ...  بیشتر
مولفه‌های عامل ایجاد سرزندگی ساکنین فضاهای زیستی
4. مولفه‌های عامل ایجاد سرزندگی ساکنین فضاهای زیستی

سیده اشرف سادات؛ محمد صادق طاهر طلوع دل

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-60

چکیده
  مجموعه­های زیستی، کانونی مناسب برای ظهور تنوع رفتاری هستند. تراز موفقیت در هر فضای زیستی را می­توان از میزان استمرار حضور افراد در آن فضا مورد سنجش قرار داد. از آنجایی که میزان سرزندگی افراد با بهبود ...  بیشتر
مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) شاخصه های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران
5. مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) شاخصه های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران

اسماعیل ضرغامی؛ علی شرقی؛ میلاد الفت

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-74

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان همبستگی و ارتباطات بین عوامل مربوط به شهر دوست­دار سالمند که توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده، است. میزان تأثیر آن­ها بر متغیر وابسته یعنی شهر دوست­دار سالمند پایدار ...  بیشتر
سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای
6. سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای

مهدی خداداد؛ حسین موسی زاده؛ فضل اله اسمعیلی؛ مریم صالحی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-90

چکیده
  هدف مقاله حاضر، سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای، می‌باشد. روش پژوهش توصیفی‌–‌تحلیلی است و از مدل‌های کمی استفاده شده است. برای شناخت ...  بیشتر