نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز)
1. نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز)

علیرضا عبداله زاده فرد؛ زهرا محمدی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.985

چکیده
  یکی از نیازهای اساسی شهروندان، دسترسی به امکاناتی است که بتواند در ‏صورت تمایل، اوقات‏ فراغت خود را در آن به ‏صورت مفید سپری کنند، که این امکانات یکی از زیرساخت‏ های توسعه‏ پایدار‏ شهری به ‏شمار ...  بیشتر
تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز
2. تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز

علیرضا صادقی؛ نیلوفر پناهی؛ پریسا زارع

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-33

چکیده
  امروزه بیش از گذشته به کار­بست اصول توسعه پایدار در عرصه­ های عمومی شهری توجه می­ شود. در این زمینه، از آنجا که درگیری فعال با زندگی بیش از هر چیز، از طریق فراهم آوردن امکان مشارکت، فعالیت و برقراری ...  بیشتر
تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی
3. تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی

مریم محمدی؛ مهرداد رحمانی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-49

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.987

چکیده
  چکیده: نشانه­ ها از مهمترین عناصر تصویر ذهنی محیط و ادراک ­پذیری هستند که در شکل­ گیری و تقویت هویت، وضوح و خوانایی محیط، نقش به ­سزایی را ایفا می­ کنند، لذا اصول نشانه­ گذاری در محیط­ های ...  بیشتر
بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج)
4. بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج)

مژده عرفانی؛ سید حسین بحرینی؛ منوچهر طبیبیان

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-64

چکیده
  عدم درک مفهوم «پویای» منظر، فقدان توجه به «رویکرد کل­نگر» آن و استفاده از روش‌های سنتی در مطالعات طرح‌های توسعه شهری به شکل‌گیری مناظری در شهرها منجر شده که توانایی پاسخ­ گویی به نیازهای ...  بیشتر
بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز
5. بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-83

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.989

چکیده
  دلبستگی مکانی یکی از فرآیندهای پیچیده ­ای است که در رابطه انسان و محیط شکل می­ گیرد و به دلیل ارتباط عاطفی برقرار شده، پیامدهای رفتاری مثبتی را نیز رقم ­خواهد زد. اینکه چه عواملی بر تقویت دلبستگی ...  بیشتر
پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت
6. پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ شعیب کاسه گرمحمدی؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4151.1261

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی تمایلات اجتماعی بر اساس شاخص‌های قلمروگرایی در ساکنان مجتمع‌های مسکونی در مقیاس واحد همسایگی است. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را، 439 خانوار ساکن در ...  بیشتر
تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل)
7. تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل)

وحید کاویان؛ عباس مالیان؛ محمدرضا ملک

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-109

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.988

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفاهیم مرتبط با حریم میراث فرهنگی، شناسایی و انتخاب عوامل اساسی و تأثیرگذار بر روی حریم و      چشم­انداز، نظیر انواع کاربری قطعات، وضعیت نمای قطعات موجود در حریم، ارتفاع ...  بیشتر