ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهرها با رویکرد کشاورزی شهری (نمونه موردی: شهراصفهان)
1. ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهرها با رویکرد کشاورزی شهری (نمونه موردی: شهراصفهان)

سید حمیدرضا روضاتی؛ عبدالحمید قنبران

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

چکیده
  با بهبود وضع بهداشت و شرایط زندگی در چند دهه گذشته، شاهد رشد روزافزون جمعیت جهان هستیم. همچنین تغییر عادات و روش‌های زندگی سبب شده است که درصد زیادی از جمعیت کشورهای جهان، برای دست‌یابی به زندگی بهتر، ...  بیشتر
ارزیابی اولویت‌های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج)
2. ارزیابی اولویت‌های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج)

ناصر براتی؛ فاطمه زارعی کرگ‌آباد؛ سمیه آهنی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-22

چکیده
  منظر شهری، که رودخانه­ای در آن جاری است، بر دیگر شهرها فخر می­فروشد، چرا که رودها می­توانند نوارهای زیبایی از سبزی و طراوت درشهر جاری سازند. مقاله حاضر با هدف کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر
بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی
3. بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی

میرسعید موسوی؛ نسیبه بدری بنام

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-32

چکیده
  سیر تحولات جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور آثار مخرب توسعه، مباحث پایداری را جهت حفظ اعتدال همه­جانبه و تحقق اصل توسعه معتدل و متوازن مطرح می­نماید و تعمیم این اصل بر حوزه­های مختلف از جمله معماری ...  بیشتر
رویکردهای مختلف در برنامه‌ریزی و طراحی پیاده راه‌ها
4. رویکردهای مختلف در برنامه‌ریزی و طراحی پیاده راه‌ها

مهرداد کریمی مشاور؛ صمد نگین تاجی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-41

چکیده
  منظر هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی‌های پیاده راه‌ها و همچنین معرفی رویکردهای موجود دربرنامه‌ر‌یزی و طراحی آنهاست. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان رویکردهای موجود در رابطه با برنامه‌ریزی و ...  بیشتر
تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر
5. تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر

محسن فیضی؛ علی اسدپور

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-53

چکیده
  معماری منظر حاصل ادراک انسان از محیط اطراف اوست و به مثابه یک رشته بیش از 100 سال قدمت آموزشی دارد. با این حال این رشته در ایران در سال 1380 و در مقطع کارشناسی ارشد تأسیس گردیده است. در این پژوهش از راهبرد تحلیل ...  بیشتر
کارخانه‌های صنعتی تهران و اثرات کالبدی آنها بر گسترش شهری «نمونه موردی: پالایشگاه تهران و منطقه مسکونی باقرشهر»
6. کارخانه‌های صنعتی تهران و اثرات کالبدی آنها بر گسترش شهری «نمونه موردی: پالایشگاه تهران و منطقه مسکونی باقرشهر»

امید رهایی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-66

چکیده
  توسعه صنایع خصوصا پس از انقلاب صنعتی، موجب پدید آمدن ساختمان‌های صنعتی (کارخانه‌های صنعتی) متعددی در حاشیه شهرها شده است. کارخانه‌های صنعتی که عمدتا به منظور تأمین نیازهای نسل بشر ساخته می‌شود، عوارضی ...  بیشتر
تبیین جایگاه طراحی معماری در تأمین اهداف پدافند غیرعامل ساختمان
7. تبیین جایگاه طراحی معماری در تأمین اهداف پدافند غیرعامل ساختمان

غلامرضا جلالی فراهانی؛ مجتبی عراقی زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-75

چکیده
  پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که باعث افزایش قدرت بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات ...  بیشتر