بررسی حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم‌آباد
1. بررسی حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم‌آباد

محمد صادق افراسیابی؛ خدارحم بزی؛ سلیمان میرزاپور

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-14

چکیده
  حس تعلق به مکان، یکی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی شهری است که در برنامه‌ریزی و توسعه شهرها نقش زیادی می‌تواند ایفا کند. به طوری که حس تعلق بالای شهروندان به محله و شهر خود، از جهات گوناگون برای توسعه و ...  بیشتر
تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی
2. تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی

نجمه نقیبی؛ سید باقر حسینی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-26

چکیده
  بررسی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی یکی از مهمترین رویکردهای پژوهش در حوزه مسکن می باشد. یکی از مشکلاتی که در طراحی مجتمع های مسکونی دیده می شود و مسئله ی این تحقیق را شامل می گردد، عدم رضایتمندی ...  بیشتر
برنامه‌ریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان)
3. برنامه‌ریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان)

مسعود سجادی؛ حامد جعفری تهرانی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-43

چکیده
  استفاده بهینه از زمین و برنامه‌ریزی فضای سبز شهری، یکی از مسائل مهم و اساسی در نظام برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. با توجه به اهمیت فضای سبز شهری و همچنین افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی که موجب تبدیل فضاهای ...  بیشتر
اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان
4. اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان

امیررضا خاوریان گرمسیر؛ حسین حاتمی نژاد؛ امیر اشنویی؛ محمد صادق افراسیابی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهرهای ایران صورت پذیرفته و در آن از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 3 شهر استان فارس (کلانشهر شیراز، ...  بیشتر
بررسی فرایند جریان هوای داخل و مدلهای تحلیلی آن در سوله های صنعتی کوچک با روش CFD
5. بررسی فرایند جریان هوای داخل و مدلهای تحلیلی آن در سوله های صنعتی کوچک با روش CFD

امید رهایی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-64

چکیده
  انباشت آلاینده های هوابرد در فضای داخلی اکثر سوله ها و عدم تخلیه موثر هوای آلوده از فضای داخل کارگاههای صنعتی، مسئله ای اساسی برای سلامت کارکنان این کارگاهها می باشد. این درحالی است که استانداردهای متعددی ...  بیشتر
ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان
6. ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان

حسین حاتمی نژاد؛ بهار حبیبیان؛ امیر اشنویی؛ امیررضا خاوریان

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-80

چکیده
  دلبستگی مکانی بر پیوندهای محکم مردم و مکان دلالت می‌کند که از عوامل فردی، اجتماعی و کالبدی تاثیر می‌پذیرد و بر تامین نیازهای روحی و کیفیت زیست شهری موثر است. هدف این مقاله بررسی میزان دلبستگی مکانی افراد ...  بیشتر