نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.22061/jsaud.2019.4000.1227

چکیده

تحولات اخیر در زندگی شهری نظیر افزایش روبه رشد وسایل نقلیه شخصی و اثرات نامطلوب زیست­محیطی، کم تحرکی فیزیکی و پیامدهای ناشی از آن، نگرانی جامعه جهانی را نسبت به سلامت شهروندان به عنوان مؤلفه اصلی توسعه پایدار پدید آورده است. هدف این پژوهش، ارزیابی عینی و ذهنی کیفیت­های پیاده­مداری محیطی بر فعالیت­های فیزیکی ساکنان، به ویژه پیاده­روی به عنوان پایدارترین فرم جابه­جایی و حمل­ونقل و تبیین رابطه بین این دو مجموعه از کیفیت­ها در چهار محدوده مختلف سنندج است. داده­های ذهنی در رابطه با سطح سلامت، فعالیت­های فیزیکی و ادراک از محیط محل سکونت با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. در روش عینی، جمع­آوری اطلاعات متناسب با عوامل مورد بررسی، با بهره­گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. برای تحلیل روابط بین محیط ادراک شده با فعالیت­های فیزیکی و تعیین روابط بین متغیرها از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. داده­های عینی نیز با استفاده لایه کاربری اراضی و شبکه معابر توسط GIS محاسبه شد. داده­های به­دست آمده در شاخص­های walkability index و  Smartraq وارد و سطح پیاده مداری عینی محیط محدوده­ها محاسبه شده است، به این ترتیب اولویت اعتبار شاخص­های ذهنی و عینی مشخص می­شود. بر اساس امتیاز حاصل از داده­های عینی توسط هر دودسته شاخص­های پیاده­مداری هر یک از محدوده­ها امتیاز بندی شده و تحت عنوان محدوده­های خیلی پیاده­مدار تا ضعیف طبقه­بندی شده­ است. در مرحله پایانی پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی در نرم­افزار Amos روابط و تأثیرگذاری متغیرهای مورد بررسی مشخص شده است. نتایج این پژوهش نشان داده که برخلاف تأثیرپذیری فعالیت­های فیزیکی از پیاده­مداری عینی محیط، این کیفیات ارتباط چشم­گیری با فعالیت­های فیزیکی ساکنان نداشته، بلکه با تأثیرگذاری بر کیفیت­های ذهنی، به عنوان متغیر میانجی، فعالیت­های فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Built Environment in Urban Sustainability, With Special Emphasis on Residential Neighborhood Walkability, Case Study: Sanandaj City

نویسندگان [English]

  • Nassim Hoorijani 1
  • Farzin Charehjoo 2

1 Master of Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Assistant professor, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

The main goal of this research is objective and subjective evaluation of effective qualities of urban design on individual physical activity and the relationship between these two sets of qualities in four different neighborhoods of Sanandaj, which have different morphological characteristics. Recent researches show that built environment design plays an important role in facilitating or limiting physical activity. Subjective data on self-reported information about health, daily physical activity and people’s perceptions of their neighborhood environment were collected among 421 of the resident’s using a questionnaire. In the objective method, information gathered in accordance with the investigated factors provided using the GIS (Geographic Information System). SPSS software version 25 was used to analyze and explain the relationship between objective and perceived environment with physical activity. relations between variables were determined by linear regression. In the next step, the walkability index and walk score were calculated using objective data. Finally, the relationship between variables was determined by utilizing factor analysis in AMOS software. Through various statistical methods, this study found that objective qualities did not have a significant relationship with physical activity of residents, but these qualities affect subjective qualities as a mediator variable that directly influences physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Objective and Subjective Measures
  • Geographic Information System
  • Physical Activity
  • Sanandaj City