دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)

تعداد دوره‌ها

8

تعداد شماره‌ها

15

تعداد کل مقالات

733

تعداد کل کاربران

1688

تعداد مقالات در حال بررسی

58

تعداد مقالات چاپ شده

98

تعداد مقالات پذیرفته شده برای چاپ

5

تعداد مقالات پذیرفته نشده

505

تعداد پایگاه های نمایه شده

9

تعداد داوران

436


 
 

دو فصلنامه معماری و شهرسازی پایدار نشریه تخصصی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است، که در سال 1392 اولین شماره خود را به چاپ رساند. این نشریه از بهار 1397 با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به "رتبه علمی-پژوهشی" دست یافت. لازم به ذکر است که این اعطای اعتبار در جلسه کمیسیون مورخ 1396/12/16 تصویب و به شماره 3/18/31053 به این نشریه ابلاغ شده است. همچنین لازم به ذکر است که بنابر آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 به شماره 11/25685 وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان"نشریه علمی" شناخته می شود.

 این نشریه برای بررسی و انتشار مقالات علمی و ارزنده پژوهشگران و استادان محترم عرصه ­های معماری، معماری منظر، برنامه ریزی و طراحی شهری و سایر حوزه های مطالعات معماری الزاما با "محوریت پایداری" آمادگی دارد.  امید است که فعالیت­ های نشریه معماری و شهرسازی پایدار و شما عزیزان مشارکت کننده در این نشریه، گامی در جهت رشد وتعالی دانش معماری و شهرسازی این مرز و بوم باشد.  

این نشریه از قوانین کمیته بین ­المللی اخلاق نشر (Cope) پیروی می ­نماید              

  

بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا)
1. بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا)

محمد درویش؛ عباس یزدانفر؛ محمد علی خانمحمدی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.6265.1637

چکیده
  پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی پدیده ای است که در روابط میان انسان ها شکل می­گیرد. بستر این روابط اجتماعی محیط کالبدی است. حضور فرد در مکان و معانی که یک مکان به خصوص در ذهن فرد دارد سبب به وجود آمدن ...  بیشتر
رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری)
2. رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری)

روح اله رحیمی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-29

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.4618.1364

چکیده
  سرمایه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که ایجاد، حفظ و غنا بخشی به آن از اهداف اصلی توسعه شهری پایدار به شمار می­رود. احساس تعلق به مکان در ساکنین هر محله منجر به شکل­گیری هویت مکانی می‌شود که این حس تعلق ...  بیشتر
ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار
3. ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار

کبری حسنقلی نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ وحید قبادیان

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.6327.1648

چکیده
   در کشورهای توسعه یافته دنیا به منظور هدفمند کردن فعالیت‌ها در راستای دست­یابی به اصول و سیاست‌های توسعه پایدار با ایجاد تدوین سامانه‌های ارزیابی‌‌،‌‌‌‌‌ میزان پایداری ساختمان‌ها را مورد ...  بیشتر
بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز)
4. بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز)

هاجر اسدپور؛ مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-66

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5818.1567

چکیده
  فضاهای شهری به عنوان یکی از مهم ترین محصولات طراحی شهری، زمانی به اهداف خود دست خواهند یافت که از سوی کاربران خود پذیرش شده و مورد استقبال قرار گیرند. این امر در گروه ادراک شهروندان از فضا و برقراری تعامل ...  بیشتر
تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)
5. تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)

ساناز سعیدی منفرد؛ تکتم حنایی؛ سوسن شیروانی مقدم

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-81

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.4956.1437

چکیده
  طی دهه­های اخیر مفهوم عدالت فضایی در گستره فقر شهری و سکونتگاه­های حاشیه­ای اهمیت ویژه­ای یافته است. بی­عدالتی در نحوه توزیع خدمات و تسهیلات شهری تأثیر جبران ناپذیری را بر ساختار و ماهیت شهرها ...  بیشتر
تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران)
6. تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران)

مریم محمدی؛ سهیل رجبی واجارگاه

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-99

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5525.1527

چکیده
  فضاهای عمومی چندفرهنگی را می­توان بستری مطلوب برای کُنشِ جمعی دانست که امکان ارتباط، تبادل آراء و نیز حضور گروه­های مختلفِ فرهنگی را فراهم می­آورد. اما عوامل سیاسی در چنین بسترهایی می­تواند مانع ...  بیشتر
بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران)
7. بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران)

الهام زارع؛ مهسا فرامرزی اصل؛ الناز عباسی پارام

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-117

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5447.1517

چکیده
  محله‌ها از عناصر مؤثر تشکیل‌دهنده‌ حیات اجتماعی شهری به شمار می‌روند. در مبانی نظری مرتبط با توسعه محله‌ای نوین، اهمیت مشارکت ساکنین محله، در قالب الگوهای برنامه‌ریزی فرآیندگرا و تعامل‌محور مورد ...  بیشتر
بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز)
8. بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز)

علی قهرمان پور؛ هادی کشمیری؛ باقر کریمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-133

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4396.1315

چکیده
  بدنه­های شهری، از مؤثرترین عناصر محیطی تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای شهری محسوب می­شوند که توجه و ارتقای کیفی آنها می­تواند به بالا رفتن کیفیت کالبد و هویت شهر منجر شود. متأسفانه به دلیل ساخت­وساز ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان)
9. تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان)

امیر رضا شیخ بهایی؛ منصور یگانه

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-150

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5097.1461

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی و تحلیل تطبیقی نقش ارزش­ها و نگرش­های دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه­های مسلمان­نشین و زرتشتی­نشین شهر کرمان است. بر اساس نظریات اندیشمندان، در شکل­گیری خانه و روابط ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی تأثیر شکل شهر بر مؤلفه‌های محیطی زیست‌پذیری در مناطق منتخب شهر تهران
10. تحلیل تطبیقی تأثیر شکل شهر بر مؤلفه‌های محیطی زیست‌پذیری در مناطق منتخب شهر تهران

علیرضا بندر آباد

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 151-163

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4849.1415

چکیده
  مطالعه شیوه­های تجلی فرم کالبدی منجر به پشتیبانی از میزان زیست­پذیری شهری و کیفیت زندگی که در نهایت منجر به دست­یابی به شکل پایدارتر شهر خواهد شد، از ضروریات مربوط به مباحث شهر زیست­پذیر است. این ...  بیشتر
تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی
11. تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی

محمد صادق طاهر طلوع دل؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ سیده اشرف سادات

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-182

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5756.1556

چکیده
  تبلور حس ­مکان نیز بر ارزش­ها، نگرش­ها و به ‌ویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در هر مکان مؤثر است. بنابراین پرداختن به این موضوع در مجتمع­های مسکونی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی ...  بیشتر
بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران)
12. بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران)

آزاده رضایی؛ محمدرضا پورزرگر

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-195

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5715.1552

چکیده
  امروزه در ایران، احداث حیاط­های زیبا به دلایل گوناگون مورد بی­توجهی بیشتر طراحان و معماران قرار گرفته است. به دلیل نیاز ساکنین به فضای سبز و حیاط، از بام سبز به جهت نیل به فضایی چون حیاط استفاده شده ...  بیشتر
معیارهای طراحی محله پایدار با تاکید بر ارزش‌های زیست محیطی
1. معیارهای طراحی محله پایدار با تاکید بر ارزش‌های زیست محیطی

رضا نوروزی؛ هومن بهمن‌پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 65-80

چکیده
  کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، منجر به پیدایش مبحثی به نام «معماری پایدار» گردیده و طی دهه‌های اخیر، توسعه پایدار به طور فزاینده‌ای ...  بیشتر
سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری
2. سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری

حمیدرضا رضازاده؛ ماریا کردجمشیدی؛ فریال احمدی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 13-28

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.3680.1162

چکیده
  یکی از مشکلات اساسی که امروزه گریبان گیر کلان­شهرها شده، آلودگی هواست که ضمن تهدید و به خطر انداختن سلامتی انسان، حیوان و گیاه، باعث افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی شده. یکی از بزرگترین منابع ...  بیشتر
بررسی رفتار حرارتی نماهای دوپوسته در اقلیم شهر تهران
3. بررسی رفتار حرارتی نماهای دوپوسته در اقلیم شهر تهران

عبدالحمید قنبران؛ امین حسین پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 43-53

چکیده
  پوسته ساختمان به عنوان جداکننده فضای داخلی و محیط خارجی، نقش مهمی در رفتار حرارتی ساختمان دارد. این بخش از ساختمان به­ عنوان مهم‌ترین منبع دریافت نور و انرژی خورشیدی، بر گرمایش و سرمایش، تهویه تعمدی ...  بیشتر
بازشناسی مانایی ماهیت انگاره‌های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی
4. بازشناسی مانایی ماهیت انگاره‌های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی

علی صادقی حبیب آباد؛ محمدصادق طاهرطلوع‌دل؛ جمال‌الدین مهدی‌نژاد

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 17-30

چکیده
  معماری پایدار ایرانی اسلامی همیشه بر زیبایی تاکید داشته است و ایرانیان سعی کرده‌اند در معماری بناهای فاخر ماندگار خویش معانی و مفاهیم اصولی را با توجه به اندیشه‌های اسلامی متبلور نمایند. مجریان ساخت ...  بیشتر
بررسی مؤلفه های سنجش زیبایی در پیاده راه های شهری مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور
5. بررسی مؤلفه های سنجش زیبایی در پیاده راه های شهری مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور

سینا رزاقی اصل؛ گلشن خلاقی؛ سارا شهبازی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 1-11

چکیده
   زیبایی و نحوه ادراک آن، از جمله مساﺋلی است که در عین دارا بودن معیارهایی ثابت، بسته به زمان و مکان، به گونه‌های متفاوتی ادراک می­شود. مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی مؤلفه­ های سنجش زیبایی در فضای ...  بیشتر
مکانیابی بهینه و پایدار مراکز توزیع سوخت در سطح شهر تهران بااستفاده ازGIS
1. مکانیابی بهینه و پایدار مراکز توزیع سوخت در سطح شهر تهران بااستفاده ازGIS

حمیدرضا جودکی؛ احمد حیدری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4447.1389

چکیده
  نظر به گسترش شتابزده شهر تهران و اثرات متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یکی از نکات مهم مورد نوجه سیستم ارائه خدمات شهری است یکی از حوزه‌های مهمی که تحت تأثیر سیستم های ارائه خدمات شهری قرار گرفته ...  بیشتر
تحلیل اثر ویژگی‌های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان‌های تاریخی تهران
2. تحلیل اثر ویژگی‌های هندسی پرکاربرد در ساختار جداره میدان‌های تاریخی تهران

فرانک هوشمند؛ نیما ولی بیگ؛ مصطفی بهزادفر؛ محسن فیضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.4846.1420

چکیده
  چکیده: تا به حال میدان‌های شهر تهران از دیدگاه هندسی در دوران تاریخی مورد مطالعه و بررسی جدی قرار نگرفته است. در معماری تاریخی ایران، هندسه مشهود است و از ویژگی‌های بارز آن تناسبات، ساختار فرمی در پلان ...  بیشتر
ارزیابی نحوه اثربخشی مولفه های شفابخشی منظر در باغ ایرانی و پارک های شهری با نگاهی به گفتمان جنسیتی نمونه موردی : باغ ارم و پارک آزادی شیراز
3. ارزیابی نحوه اثربخشی مولفه های شفابخشی منظر در باغ ایرانی و پارک های شهری با نگاهی به گفتمان جنسیتی نمونه موردی : باغ ارم و پارک آزادی شیراز

مینا رزم آرا؛ ملیحه تقی پور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.5751.1555

چکیده
  مطالعات در زمینه ارتباط منظر و سلامت انسان نشان می دهد که کشش ذاتی انسان به محیط های طبیعی، حضور در این فضاها را موجب آرامش خاطر و ارتقا سلامت روحی و جسمی می گرداند. با توجه به حضور تاریخی باغ ایرانی در ...  بیشتر