نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معماری، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22061/jsaud.2020.4617.1363

چکیده

به‌کارگیری آتریوم در ساختمان‌هایی با حجم کاربری بالا و ابعاد بزرگ روشی متداول در نور رسانی و تهویه فضاهای مرکزی داخلی است. یکی از موارد مهم در طراحی، محل قرارگیری فضاهای داخلی و فاصله آن‌ها از چاه آتریوم یا به عبارتی میزان عمق بالکن می‌باشد. بر این اساس سؤال پژوهش این است که در طبقات مختلف و مابین فاصله‌های مختلفِ فضاهای داخلی از چاه آتریوم، کدام فاصله مناسب‌تر است؟ و پاسخ به این سؤال هدف اصلی پژوهش است.
با توجه به هدف تحقیق، نسبت فاصله فضاهای داخلی از چاه آتریوم به ارتفاع طبقه مربوط به آن، در 4 حالت 2/1، 1، 2/3 و آتریوم بدون بالکن (فضای بلافصل) در نظر گرفته شد. فاکتورهای مربوط به نور روز پویا شامل (sDA300/50%)، (ASE1000/250)، (UDI100-2000) در (Design Builder v.6) به صورت سالیانه و دمای هوا در گرم‌ترین و سردترین روز سال در فضاهای موردمطالعه طی روش شبیه‌سازی در ((Ansys workbench در محیط (fluent) به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق انتخاب فاصله مناسب از چاه آتریوم برای جانمایی فضاهای داخلی متناسب با جهت‌گیری آن‌ها می‌تواند بر عملکرد روشنایی و حرارتی سالانه تأثیر به سزایی بگذارد. در جبهه شمالی داخل آتریوم مناسب‌ترین جانمایی فضاهای داخلی برای طبقات اول تا سوم در حوزه بلافصل چاه آتریوم می‌باشد. همچنین در طبقه چهارم بهترین وضعیت زمانیست که فاصله تا چاه آتریوم برابر با ارتفاع طبقه باشد. در جبهه جنوبی بهتر است فضاها در طبقات اول و دوم در حوزه بلافصل باشد و در طبقات سوم و چهارم بهترین فاصله، زمانیست که عمق بالکن نصف ارتفاع طبقه ‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of atrium adjoining spaces position in term of light distribution and heat gain Case study: Administrative building of Niroo Research Institute

نویسندگان [English]

  • mahya cheshmeh noor 1
  • Fatemeh Mehdizadeh Saradj 2
  • Seyed Abbas Yazdanfar 3

1 architecture, architecture, IUST, Tehran,Iran

2 Architectureو Architecture and Urbanism department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Architecture and Urbanism department, Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

The use of atrium in highrise buildings with large dimensions is a common way for illuminating internal central spaces. Failure to pay attention to the effective factors of climatic design in atriums can lead to poor lighting and thermal performance of interior spaces.
The research question is what is the most appropriate distance of the interior spaces from the atrium well? The main purpose of this research is to answer this question.
The ratio of internal spaces distance from the atrium well (the depth of the balcony) to the height of the floors in 4 different states with 1/2, 1/1, 2/3 and no atrium balcony (immediate space) are considered. Annual Dynamic daylight factors such as (sDA300/50%), (ASE1000/250), (UDI100-2000) through a simulation approach by (Design Builder v6) software were obtained.The interior temperature of the hottest and coldest days of the year is calculated in (fluent).
In conclusion ... on the northern side of the atrium, the most suitable position of interior spaces for first to third floors is the immediate distance from the atrium well. In addition, on the fourth or last floor, the best position is when the distance from the atrium well is equal to the height of the glazed partition. On the southern side of the interior of the atrium, the placement of spaces for the first and second floors is also better in the immediate area, but for the third and fourth floors, the best distance is when the balcony depth is half of the floor height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrium
  • Interior spaces of atrium
  • Dynamic daylight illuminance
  • thermal comfort