نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی/ دانشگاه هنر

2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

فضاهای عمومی چندفرهنگی را می­توان بستری مطلوب برای کُنشِ جمعی دانست که امکان ارتباط، تبادل آراء و نیز حضور گروه­های مختلفِ فرهنگی را فراهم می­آورد. اما عوامل سیاسی در چنین بسترهایی می­تواند مانع برقراری ارتباط مطلوب خرده فرهنگ­ها با یکدیگر و شکل­گیری غنا و تنوع فرهنگی ناشی از مبادلات بین­ فرهنگی و از این راه، زمینه­ به ­حاشیه ­راندن و طردِ برخی از فرهنگ­ها را سبب شود. هدف این مقاله تبیین اهمیت خلق فضاهای چندفرهنگی و تبیین مدل بهینه ارتباطات بین ­فرهنگی از طریق بررسی تجارب زیسته­ کاربران، به ­عنوان رویکردی منتخب برای ارزیابی میزان موفقیت فضاهای چندفرهنگی است. مقاله­ حاضر، پژوهشی تحلیلی و اکتشافی است. بستر مورد مطالعه این پژوهش خیابان سی تیر تهران است و به ­منظور بررسی تجربه­ زیسته­ پیروان ادیان مختلف که نماینده­ فرهنگ خودی هستند، از تکنیک مصاحبه عمیق بهره­گیری شده است. 43 نفر در این مصاحبه شرکت کردند و اعتبار یافته­ها از طریق اشباع نظری حاصل شده است. نتایج کدگذاری داده­ها در ابعاد مختلف فضای زیسته، ضمن بازشناسی عواملی که بر هر بعد تأثیر دارند، نشان داد که زرتشتیان نسبت به سایر خرده­فرهنگ­ها در برقراری روابط زیسته، پذیرش کمتری داشته و فضا را ناخوشایندتر دریافت کرده­اند. در رابطه با زمان زیسته نیز تمامی ادیان ارتباط کمی با گذشته­ خیابان دارند. نکته­ قابل توجه آنکه مسلمانان به ­عنوان فرهنگ غالب، احساس رضایت کمی از فضا داشته و همچنین حافظه تاریخی واضحی از فضا ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing an Optimizing Model of Intercultural Interaction in order to Promoting the Lived-Experience in Contemporary Multicultural Public Spaces

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi 1
  • Soheil Rajabi Vajargah 2

1 Architecture & Urban Planning Department/ Art University

2 Qazvin Islamic Azad University

چکیده [English]

Multicultural public spaces can be considered as an ideal space for social interactions, which allows communication, exchange of views and the presence of diverse cultural groups. But political factors in such a context not only prevent the proper interactions of the subcultures with each other, but also it has negative influence on the formation of the richness and cultural diversity of intercultural exchanges, and as the result in this context, the marginalization and exclusion of some of the subcultures will be occurred. The purpose of this paper is to explain the importance of creating multicultural spaces and explain the optimal model of intercultural communication. Exploring user experiences as a selective approach is to identify factors that cause communication or non-communication and including or excluding of users. The present paper is an analytical and exploratory one. In the case study (30 Tir Street of Tehran), the experience of the everyday life of different religions representing their own culture has been used in deep interviewing techniques. For this, 43 followers of different religions participated in this interview and the findings have been validated through theoretical saturation. The results of data encoding in different dimensions of lived-space, while recognizing the factors affecting every dimension, showed that Zoroastrians are less integrated in the space and so 30 Tir Street is more unpleasant space than other subcultures in establishing lived relationships. Regarding to the lived-time all religions has low connection with the past of the street.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicultural Public Space
  • Intercultural Communication
  • Lived Experience
  • Religions