نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10.22061/jsaud.2020.6437.1660

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت کره‌ی زمین، علوم مهندسی در تلاش هستند تا شرایط آسایش انسان‌ها را فراهم آورند. تأمین این شرایط نیازمند مصرف انرژی در تأمین سرمایش یا گرمایش است. موضوعی که امروزه مطرح است، ذخیره انرژی در ساختمان‌های نوین بدون از بین بردن شرایط راحتی افراد است. در این مقاله کاهش مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی ساختمان از طریق نمای دوپوسته برای شهر مسکو در روسیه با سخت‌ترین شرایط آب و هوایی سردسیری و شهر یزد با سخت‌ترین شرایط آب و هوایی گرمسیری بررسی شد. در طرح پیشنهادی برای نمای دوپوسته در فصل‌های سرد با مسدود کردن بالا و پایین نمای دوپوسته، هوای محبوس شده در بین دو پوسته به صورت عایق عمل کرده و هدر رفت انرژی کاهش می‌یابد. همچنین در فصل‌های گرم از طریق باز گذاشتن بالا و پایین پوسته و ایجاد جریان هوا از بین دو پوسته انتقال حرارت از ساختمان افزایش یافته و در نتیجه دمای داخل آن کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از نرم افزار نشان داد که استفاده از این روش در شهر مسکو میزان بار سرمایی را 33 درصد و میزان بار گرمایی را 5/9 درصد کاهش ‌می‌دهد. همچنین نتایج برای شهر یزد کاهش 30 درصدی بارگرمایی و کاهش 17 درصدی بار سرمایی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Effectiveness of the double skin on the tropical and cold climate conditions heating and cooling loads

نویسندگان [English]

  • Ali Mirmohammadi 1
  • Milad Taghizade 2

2 Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

Today, with increasing world population, engineering sciences are trying to provide human comfort. Meeting these requires energy consumption in cooling or heating. The issue nowadays is to save energy in new buildings without ruining the comfort of people. In this paper, the reduction of cooling and heating energy consumption of buildings through a Double-Skin facade was investigated for Moscow city in Russia with the severe cold weather conditions and Yazd city with the severe tropical weather conditions. The main purpose of studying two kinds of weather conditions was to compare the impact of the environmental conditions on the effectiveness of DSF. In the proposed scheme for Double-Skin facade in cold seasons, by blocking the upper and lower Double-Skin facade, the air trapped between the two shells acts as insulation and reduces energy loss. Also, in hot seasons, the heat transfer from the building is increased by opening the top and bottom of the shell and creating air flow between the two shells, thereby reducing the inside temperature. The results of solving CFD equations with Design Builder software showed that using this method in Moscow reduced the amount of cooling load by 33% and heating load by 9.5%. The results also showed a 30% reduction in heating load and a 17% decrease in cooling load for Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double skin facade
  • energy saving
  • Design builder