نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشگاه شهید بهشتی

10.22061/jsaud.2020.6241.1631

چکیده

توسعه پایدار در آغاز با گرایش به مسائل زیست‌محیطی شروع و سپس با همراهی اقتصاد پی گرفته شد. پایداری اجتماعی آخرین دغدغة توسعه پایدار بود که به عنوان عضوی جدایی‌ناپذیر در آن مطرح گردید. هدف این پژوهش پیدا کردن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری اجتماعی مسکن از طریق مرور پژوهش‌های گذشته است. طبق یک مرور سیستماتیک، 129 منبع مرتبط با پایداری اجتماعی در پژوهش‌های داخلی و خارجی (کتب منتشر شده، مقالات، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های تحقیق) یافت شد. سپس به منظور منظم کردن اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوا به کدگذاری مؤلفه‌ها در منابع پرداخته شد. نتایج نشان داد که، 5 مؤلفة 1) "امنیت اجتماعی" 2) "مشارکت اجتماعی" 3) "سرمایه/ تعاملات اجتماعی" 4) "عدالت اجتماعی" 5) "دسترسی به خدمات و حمل و نقل عمومی" به صورت هم‌ارزش با "خدمات سلامت/ تسهیلات بهداشت" به ترتیب اهمیت در پایداری اجتماعی مسکن تاثیرگذار هستند. در انتها ساختاری شامل پنج دسته کلی به نام‌های "اقتصادی"، "زیست‌محیطی"، "کاربری و زیرساخت اجتماعی"، "زندگی اجتماعی و فرهنگی" و "مطلوبیت کالبدی" برای دسته‌بندی مؤلفه‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework for the Components of Social Sustainability in Housing Based on Content Analysis of Relevant Studies

نویسندگان [English]

  • Amirali Alaie 1
  • Seyed-Bagher Hosseini 3
  • Saeid Norouzian-Maleki 4

1 School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology

3 Associate professor, IUST

4 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Sustainable development initially focused on environmental concerns in the late 1980s and early 1990s. In the late 1990s, economic issues were added to its dimensions. The social dimension, the last pillar of sustainable development, is later elaborated and considered as an integral part of sustainability. The purpose of this study is to find out the components of social sustainability in housing from the literature review of studies that were done previously on this subject. According to a systematic review of studies, 129 resources related to social sustainability were found. In the first stage, the research questions were formulated. Accordingly, the main research question is: “which components are effective in promoting social sustainability?” The second stage is to determine the ways to answer them. The data were collected from databases such as Web of Science, Scopus, Google Scholar and Scientific Information Database (SID), and Magiran. The available databases were searched for research studies addressing the main keywords and phrases. Based on the results of coding in content analysis, the five components were identified according to their importance: (1) "social security" (2) "social participation" (3) "social capital / social interactions" (4) "social justice" (5) "access to public services and public transport" and "Health services/health facilities". The last two factors have the same value. Finally, a conceptual framework is suggested for the classification of the components. The audit includes five general categories such as "economic dimension", "environmental dimension", "functional and social infrastructure", "social and cultural life", and "physical desirability".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Social sustainability in housing
  • Systematic review
  • Content analysis technique