نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری، تهران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22061/jsaud.2021.5608.1538

چکیده

برای داشتن ساختمانی پایدار ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آن مفید است. ارزیابی چرخه حیات بهترین روش برای اندازه‌گیری و ارزیابی ضایعات کربن و اثرات مخرب زیست‌محیطی ناشی از مصالح ساختمان است. این مقاله به‌منظور پاسخ به این سؤال که آیا تفاوت‌های قابل‌توجهی دربار زیست‌محیطی استفاده از فولاد یا بتن برای اسکلت ساختمانی در تهران وجود دارد، چرخه حیات یک ساختمان را در فاز ساخت و تخریب یک‌بار با اسکلت فولادی و دیگری با اسکلت بتنی بررسی و مقایسه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که بر اساس چهار شاخص گرمایش جهانی ، اسیدی شدن ، یوتروفیک و پتانسیل تخریب ازن ، ساختمان‌های فولادی انتشار مواد مضر زیست‌محیطی کمتری از ساختمان‌های بتنی دارند. درحالی‌که در شاخص‌های مصرف انرژی اولیه و پتانسیل تشکیل ازن در اتمسفر پایین ، ساختمان بتنی نتایج بهتری نشان داد. درنتیجه شبیه‌سازی و آنالیز با نرم‌افزار One Click Lca، انتشار کربن و مواد مخرب زیست‌محیطی ساختمان بتنی در مقایسه با ساختمان فولادی در تمام دوره عمر ساختمان به دست آمد. این مطالعه نشان داد که اسکلت فولادی در اقلیم تهران عملکرد زیست‌محیطی بهتری از بتن دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative of the environmental effects of a building with steel and concrete structure in Tehran with a life cycle assessment approach in the design phase

نویسندگان [English]

  • maryam pourkarid shokoohi 1
  • Mohsen Faizi 2
  • Abbas Tarkashvand 3
  • Mahdi Khakzand 4

1 student/Iran university of science and technology

2 Professor of Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran

3 Architecture department, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology

4 Assistant professor of Landscape Architecture, Iran University of Science and technology (IUST)

چکیده [English]

environmental impact assessment is useful to have a sustainable building. The LCA is the best way to measure and assess carbon emissions and a destructive environmental impact of building materials.This article in order to answer the question of whether significant differences in the environmental effect of the use of steel or concrete structure building in Tehran, there is the life cycle of a building in construction phase, once with a steel frame and the other with a concrete structure check and compare makes.The results show that steel buildings based on 4 GPP, ARP,EU,OPD , have less environmental emissions than concrete buildings.Whereas in terms of initial energy use and coefficient of low ozone, the concrete building showed better results.As a result of simulation and software analysis.،Carbon emissions and environmental impact of concrete buildings compared to steel buildings throughout the life of the building.This study showed that steel frame in Tehran has a better environment impact than steel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life cycle assessment
  • steel construction
  • concrete construction
  • carbon footprint