نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

10.22061/jsaud.2021.6408.1654

چکیده

معماری به عنوان یکی از عوامل موثر بر میزان هدررفت انرژی و یا نحوه استفاده از انرژی، می‌تواند اثری مهم بر روی میزان مصرف انرژی داشته باشد و در این میان، تعدیل اقلیمی به عنوان راه‌حلی در معماری پایدار مطرح است. بهینه‌سازی دیوار ساختمان مانند الحاق دیوار سبز، جهت کنترل گرما و تهویه از این راهکارها محسوب می‌شوند. جغرافیای تحقیق در کرمان، شهری در اقلیم گرم و خشک، انتخاب شده است؛ که به واسطه شرایط آب‌و‌هوایی آن نیاز به مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی است. سوال اصلی تحقیق آنست که کدامیک از راهکارهای دیوار سبز می‌تواند عملکرد بهتری در کاهش دمای داخلی بنایی در شهر کرمان داشته باشد. در این مقاله از دو روش شبیه‌سازی میدانی و نرم‌افزاری بهره برده شده و اطلاعات از طریق دیتالاگرهای دما و رطوبت و داده‌های حاصل از نرم‌افزار گردآوری و مقایسه شده است. در بخش شبیه‌سازی، سه دیوار مرجع، سبز غیرمستقیم و دیوار گلدانی در دو محیط میدانی و نرم افزاری ساخته و به صورت تطبیقی، بررسی شدند. نتایح هر دو روش آزمون با هم مقایسه شدند که از میان سه گونه دیوار سبز، دیوار سبز گلدانی به واسطه افت دمایی و افزایش رطوبت قابل توجه نسبت به دو گونه دیگر دیوار سبز عملکرد بهینه ای داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Efficiency and Thermal Performance of Different Types of Green Walls

نویسندگان [English]

  • sara mohammadi 1
  • behzad vasigh 2

1 Msc at Department of Architecture. Jundi-Shapur University of Technology, po. Box: 64615-334, Dezful

2 Assistant professor, Department of Architecture Jundi-Shapur University of Technology, Dezful Iran,

چکیده [English]

Energy consumption can be controlled by architecture and design. Creating thermal comfort conditions is one of the sustainable ways in architecture and thermal optimizing the building with a green wall is one of these solutions. Kerman has been selected as a research area in this article and This city needs cooling and heating energy due to its climatic conditions. The main question of the research is which of the green wall solutions can have a better performance in reducing the internal temperature of a building in Kerman. In this paper, two methods of field and software simulations are used and information is collected and compared through temperature and humidity data loggers and data obtained from software. In the simulation section, three types including reference wall, indirect green wall and potted-wall were constructed in both field and software environments. The results of both test methods were compared. Among the three types of green walls, the potted green wall had optimal performance compared to the other two types of green walls due to decreasing temperature and increasing humidity significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Wall
  • Sustainability
  • thermal comfort