نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده

سیر تحولات جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور آثار مخرب توسعه، مباحث پایداری را جهت حفظ اعتدال همه­جانبه و تحقق اصل توسعه معتدل و متوازن مطرح می­نماید و تعمیم این اصل بر حوزه­های مختلف از جمله معماری سبب پیدایش مباحث مربوط به معماری پایدار گشته است که مبنای آن طراحی بر اساس چرخه حیات و صرفه­جویی در مصرف منابع انرژی تجدیدناپذیر و توجه به مسائل اقلیمی و پتانسیل­های ارزشمند طبیعت، جهت استفاده بهینه از انرژی و  نهایتا دست­یابی به معماری پایدار است. بررسی معماری سنتی ایران نیز نشان می­دهد که معماران توانسته­اند با در نظر گرفتن اصول زیبایی­شناسی و تأکید مؤکد بر حفظ محیط زیست، نیازهای اقلیمی هر منطقه را پاسخ­گو باشند. گستردگی اقلیم سرد در کشورمان، توجه به طراحی بناها وکالبد شهرهای اقلیم سرد و خشک را که ازمصرف کنندگان عمده انرژی­های فسیلی به شمار می­روند، را ضروری جلوه می­نماید. هدف از این مطالعه بررسی شاخصه­های معماری پایدار در خانه­های تاریخی تبریز با تأکید بر خانه­های دوره قاجار است، تا با بازشناسی اصول پایداری در معماری بومی و انطباق آنها با مفاهیم نوین پایداری به ارائه راه­کارها و الگوهای کاربردی برای طراحی اقلیمی در منطقه با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا نائل گردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of sustainability indicators in residential architecture of eastern Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • Mir Saeed Mousavi 1
  • Nasibeh Badri Benam 2

1 1- Ph.D Architecture & Urbanism, Faculty of Art & Architecture , Islamic Azad University , Tabriz , Iran

چکیده [English]

Global changes after World War II, and the advent of destructive works a development have been stated sustainability matters in order to maintain comprehensive moderation and realization of the basis expansion of its temperate and balanced; However, generalization of this basis development on various fields such as architecture has been caused appearance subjects that related to sustainable architecture, which is based on designing according to life cycle and economy in the use of nonrenewable energy resources and also regarding to climate issues and valuable potentials of nature, for optimal use of energy and finally it is attaining to sustainable architecture.
The study of Iranian Traditional Architecture also indicates that architects could respond for climate needs of each area by considering aesthetic principles and emphatic stress on environment.
The extent of cold climate in our country, regarding to designing buildings and fabric cities with cold and dry climate which are considered the major consumers of fossil energies, it seems necessary.
The purpose of this research, is to study indicators of sustainable architecture the historic houses in Tabriz with emphasis on Quajar ‘s era houses, so that by recognition of sustainability principles on Vernacular Architecture and their adaptation by modern concepts of sustainability, can be achieve to providing solutions and functional patterns for designing climate in the area with the goal of economy in the use of energy and reducing air pollution .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Architecture
  • House
  • Consistent with climate