نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد معماری

چکیده

منظر هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی‌های پیاده راه‌ها و همچنین معرفی رویکردهای موجود دربرنامه‌ر‌یزی و طراحی آنهاست. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان رویکردهای موجود در رابطه با برنامه‌ریزی و طراحی پیاده راه‌ها را به دو دسته کلی 1- هدف‌محور و 2- انسان‌محور تقسیم کرد. در رویکرد انسان‌محور که تمرکز این نوشتار بر آن است، خود به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که اساس شکل‌گیری آنها توجه به کیفیت زندگی است. دسته اول شامل مواردی است که توجه آنها به کیفیت زندگی اجتماعی است و دسته دوم شامل کیفیت زندگی فردی است. در نهایت این مقاله براین موضوع تأکید دارد که توجه به کیفیت زندگی عابرین پیاده در بخش برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای پیاده می‌تواند بستری را فراهم آورد که افراد پیاده در شهر دارای آسایش بیشتری باشند و به این وسیله از ماشین‌محور بودن شهر جلوگیری شود. بر همین اساس این مقاله پیشنهاد می‌نماید که در برنامه‌ریزی پیاده راه‌ها از اصول مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی و در طراحی پیاده راه‌ها از اصول مرتبط با کیفیت زندگی فردی استفاده شود. براین اساس یک نظام سلسله‌مراتبی از نیازهای عابرین از پایین‌ترین سطح که ایمنی باشد تا بالاترین سطح که نیازهای زیباشناختی و اجتماعی است، جهت برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای پیاده جهت دست‌یابی به کیفیت زندگی مطلوب برای عابرین پیاده پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Different approaches to planning and designing pedestrian areas

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Karimi Moshaver 1
  • Samad negintaji 2

1 Assistant Professor of Architecture, Bu-Ali Sina University

2 2- M.A. in Architecture

چکیده [English]

The main aim of this research was to examine different features of pedestrian areas in terms of architecture and urbanism features and to introduce current approaches to planning and designing pedestrian areas.
According to this study, current trends to planning and designing pedestrian areas can be divided into two main categories, including: 1- object-based approach, and 2- human-based approach. Human-based approach, which this research focuses on that, is sub-divided into two coarse-grained groups including the group which focuses on 1- social life quality, and 2- individual life quality.
This research accentuated that proper attention on the life quality of pedestrian in designing and planning can provide a suitable condition in which better situation for pedestrian’s comfort can be provided. Accordingly, it causes of non-car-based city.
As a result, this paper offered that planning and designing pedestrian areas should be based on social life quality and individual life quality respectively.
Therefore, a hierarchical system related to pedestrian’s need for life quality provided from safety to aesthetic, which can be applied to design and planning pedestrian areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedestrian
  • pedestrian area
  • object-based approach
  • human-based approach
  • social life quality
  • individual life quality