نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به رشد و گسترش ساختمان­های بلند مرتبه در ایران و مصرف زیاد انرژی آنها، باید راه­کارهای کاهش مصرف انرژی در آنها مورد استفاده قرار گیرد. پوسته و اجزاء آن از مهمترین عناصر تأثیر گذار در انرژی مصرفی این ساختمان­ها هستند. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضربه رابطه نسبت بازشو و انرژی مصرفی در ساختمان­های بلند مرتبه در شرایط اقلیمی تهران پرداخته است. در این پژوهش، با بهره­گیری از نرم­افزار eQuest، مدل تحقیق از لحاظ مصرف انرژی سالانه، شبیه سازی شده است. در این فرآیند، نسبت بازشو در مدل پایه تحقیق، 100% درنظر گرفته شد و سپس، آزمون­های تحقیق در نسبت­های 80%، 60%، 40% و20% هم به صورت کلی و هم به صورت جهت به جهت انجام شد. نتایج آزمون­های تحقیق نشان داد که نسبت بازشو و انرژی مصرفی سالانه مدل تحقیق، رابطه مستقیمی دارند. به طوری­که کاهش نسبت بازشو تا 20% می­تواند به میزان 17% مصرف انرژی سلانه در مدل پایه تحقیق را کاهش دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که میزان تأثیر گذاری نسبت بازشو در جهات مختلف ساختمان در مصرف انرژی با یکدیگر متفاوت است. از این لحاظ، به ترتیب جهات چهارگانه جنوب، شرق، غرب و شمال به ترتیب در اولویت هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation of Energy Consumption and Opening Ratio in High Rise Buildings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Ghiai
  • Ali Hossein Pour Hajjar

Assistant Prof. of Architecture, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Branch, Islamic Azad University, Tehran

چکیده [English]

: With respect to expansion and development of high rise buildings in Iran and their high energy consumption, it is vital to apply certain solutions in order to reduce the energy consumption. Shells and its components are the most essentials factors which impact in energy consumption. Regarding the importance of present research, the relation of openings and energy consumption in high rise building and Tehran’s climatic conditions is discussed. In this research, the basic model of research in regard to annual energy consumption has been stimulated by eQuest. In this process, the opening ratio in basic model is considered 10% and then other tests with 80%, 60%, 40%, 20% as a whole and direction to direction have been carried out. The result displays that the opening ratio and annual energy consumption of research model have a direct relationship in such a way that the reduction of opening ration up to 20% can almost reduce the annual energy consumption to 17%. Also, the effectiveness of opening ration differs in different buildings directions. The priority is given to south, east, west and north.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Rise Building
  • Energy consumption
  • Stimulation Energy Consumption
  • Opening Ratio