نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

2 استاد مدعو دانشکده هنرهای زیبا، واحد تحصیلات تکمیلی، دانشگاه تهران

3 مدرس دانشگاه

چکیده

امنیت یکی از نیازهای اساسی در ساختارهای شهری و حفظ آن از مهمترین مسائل در زندگی شهری است. در این میان توسعه پایدار نه تنها برای نسل حاضر، بلکه برای آیندگان نیز توانایی خلق جامعه ای سالم و پایدار را دارد و پارکهای شهری عنصر مهمی در ایجاد یک شهر پایدار میباشند. چرا که آنها فرصتهایی در زمینه های مختلف همچون ارتقای کیفی محیط، امکانات تفریحی فعال و غیرفعال و محیطی زیبا را فراهم میکنند. هدف پژوهش، بررسی رویکرد CPTED در جهت ارتقای امنیت محیطی در پایداری پارکهای شهری میباشد و امروزه کمتر به لزوم ارتقای امنیت، پایداری و ظرفیتهای بالقوه پارکهای شهری در کاهش و یا جلوگیری از جرایم توجه میشود. این مقاله با روش تحلیلی و اسنادی در مرحله تدوین ادبیات نظری و با جمع آوری اطلاعات از طریق روش استدلالی منطقی در بستر مطالعات میدانی نشان میدهد که رویکرد CPTED، در اصل روشی برای بهبود بهره بری محیط است و میتوان از محیطهای شهری به شکلی بهینه استفاده نمود تا احساس امنیت محیطی در بخشهای مختلف فضاهای شهری به ویژه پارکها و فضاهای گردشی در ساعات مختلف شبانه روز برای مردم فراهم شود. همچنین از میان اصول پنجگانه رویکرد، حمایت از فعالیتهای اجتماعی و نظارت طبیعی از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Promoting Environmental Security for Sustainable Urban Parks; Utilising the CPTED Approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Azizzadeh 1
  • Bahram Enayati 2
  • Maryam Farzaneh 3

چکیده [English]

Security is one of the main pillars of urban structures and maintaining it is the most important factor in urban life. Sustainable developments both for the present and for posterity are able to create a healthy and endurable society. Moreover, urban parks are important elements in creating sustainable cities. They provide some opportunities in various ways such as the promotion of environmental quality, active and passive recreational facilities, as well as providing a beautiful environment. The CPTED approach has been applied to survey the research of promoting environmental security in sustainability of urban parks. Nowadays, less attention is given to promoting security, sustainability and potential capacities of urban cities in reducing or preventing crimes. This article, through analysis, field study, and literary review of theoretical literature, by collection of information through logical reasoning methods, indicate that the CPTED approach is a way to improve the quality of the urban environment. Urban spaces can be optimized to provide a secure feeling for people, especially in parks and recreational spaces at different hours of the day. Also, among the five principles of the approach, supporting of social activities and natural surveillance take precedent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Security
  • Sustainability
  • Urban Parks
  • CPTED Approach
  • Tehran Baharan Park