نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، دانشگاه شیراز

2 استادیار معماری دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز

چکیده

صنعت گردشگری با تأثیر بالقوه خود در اقتصاد هر کشور از جمله مقوله‌هایی است که همیشه مورد توجه مسئولین امر بوده است. با گسترش شهرنشینی و سرعت تغییرات در شهرها قریب به چند دهه است که بافت تاریخی شهرها دچار دگرگونی شده و هماهنگی خود را با ساختار اصلی حرکتی شهر از دست داده اند. این امر خصوصاً از بعد گردشگری فضاهای شهری و میراث تاریخی و فرهنگی، شهرها را تحث تأثیر قرار داده و باعث کاهش تعداد مراجعین و فراموشی تدریجی یادمان‌های گذشته شهرها شده است. هدف این مقاله پیشنهاد راهکار مناسبی جهت طراحی مجموعه گردشگری با رویکرد زمینه‌‌گرا در جوار سرو کهنسال ابرکوه و بافت خاص پیرامونی است، که در آن پس از بیان مطالعات در حوزه باززنده‌سازی بافتهای تاریخی و تلاشهای انجام شده برای طراحی زمینه‌گرا به معرفی تئوری‌ چیدمان فضا برای کمک به ارائه نتایج مطالعاتی دقیقتر پرداخته می‌شود. پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه‌ای، مراکز آمار و بررسی‌های میدانی انجام شده است. در نتایج نهایی با تعیین عوامل تأثیرگذار در طراحی زمینه‌گرا در بافت های تاریخی، راهکاری برای تبیین ضوابط طراحی زمینه‌گرا جهت پایداری بافت‌های تاریخی فرهنگی شهرها پیشنهاد می شود. با کمک این معیارها و با توجه به میزان دسترسی و دید در مسیرهای موجود در بافت مجموعه، محل‌های مناسب به‌منظور کاربری‌های متعدد در طراحی معماری در نظر گرفته‌ خواهد‌شد؛ در طراحی‌های آینده با کمک استفاده از شاخص‌های نرم افزارهای دیگر در این چارچوب می‌توان دقت طراحی زمینه‌گرا را بالاتر برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to intervene with a field-oriented manner in the sustainability of historical contexts using Space Syntax method

نویسندگان [English]

  • masume zarezade 1
  • S. Daneshmand 2
  • M. Aliabadi 3

چکیده [English]

Tourism industry with potential impact on the economy of any country, including factors that has always attracted the attention of authorities.With urbanization and the race of change in cities, close to decades the historic fabric of the city has changed for and their coordination with the main structure of the city is lost. This would especially affect urban spaces in the field of tourism and historical and cultural heritage of cities and reduce the number of clients and gradually forget the past memorials cities. The historic city Abarkuh despite numerous of historical and natural Monuments, especially old Cyprus that lived approximately 4,500 years and a height of 25 meters and surrounding context, is a special area which has natural, historical and unique potentials to attract tourists; but Unfortunately, the appropriate arrangements have not already been made to attract tourists in the city. According to the desert areas of this region, effective protection and optimization of the tourist attraction in the desert Iran could someday make it as the heart of recreational and scientific tourism in the depths of the desert. That’s why it is necessary to have a Tourist Complex consistent with local and regional values in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • sustainable recreation
  • field-oriented design
  • Space Syntax method