نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رضایتمندی از کیفیت‌ معماری فضای آموزشی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان است. بدین منظور ابتدا با نظرخواهی از معلمین، مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت دانش‌آموزان شناسایی شد. حجم نمونه در این مرحله 170 نفر معلم مقطع سوم ابتدایی بود که در 16 مدرسه با استفاده از پرسشنامه توسعه‌ای مورد پرسش قرار گرفتند؛ سپس رابطه موفقیت تحصیلی و رضایتمندی فضایی بر اساس نظر دانش‌آموزان به‌عنوان بهره‌برداران از فضا بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در این مرحله شامل دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی شهر اردبیل بود؛ که تعداد 2016 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه آماری و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای گزینش شدند. بر اساس نتایج حاصل از جداول توافقی و آزمون همبستگی بر روی عوامل دوازده‌گانه مؤثر بر کیفیت فضای آموزشی مشخص شد که رضایتمندی از هر یک از کیفیت‌های فضای آموزشی رابطه معنادار و همسو با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد و رضایتمندی از شکل کلاس، تأثیرگذارترین عامل در موفقیت دانش‌آموزان است. بررسی مجموع عوامل نیز حاکی از آن است که طراحی مناسب کلاس درس راهکاری در جهت افزایش رضایتمندی دانش‌آموزان و ارتقاء موفقیت تحصیلی آنان به شمار می‌آید.
 

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of satisfaction from architectural quality of learning environments on the student success

نویسنده [English]

  • sadaf karamati 2

2 Art university of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate The effect of satisfaction from architectural quality of learning environments on the student success. To this end, the most important measures of student achievement were recognized through a survey. Then, investigate the relationship between academic achievement and spatial satisfaction according to third grade students’ comments as the main users of such learning spaces. The statistical population of the study at this stage included all third-grade primary school students in Ardabil; out of them, 2016 students were selected as the sample size based on cluster sampling method. According to the results obtained from confirmatory tables and correlational tests on 12 measures affecting qualities of learning spaces, it was observed that satisfaction with each quality of learning spaces had a significant relationship with students’ academic achievement. As well, satisfaction with the shape of the classroom was considered as a factor affecting academic achievement of students. Results from examining all measures indicated that satisfaction of students with classroom space was effective on their academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning environment
  • classroom
  • architectural qualities
  • academic achievement
  • satisfaction