نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

3 3. عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول،ایران

چکیده

یکی از موضوعات مهم در طراحی ساختمان‌های اداری توجه به ایجاد شرایط آسایش حرارتی با استفاده از روش‌های غیر فعال طراحی است. یکی از راهکارهایی که در این زمینه بسیار مورد توجه قرار می گیرد استفاده از نماهای دوپوسته در این ساختمان‌هاست. تعیین شرایط مناسب برای پوسته ساختمان متضمن دریافت مناسب نور طبیعی و بهره‌مندی از تهویه طبیعی در پوسته ساختمان و در فضاهای داخلی است. در این تحقیق کوشش گردیده تا شرایط تهویه طبیعی در نمای دوپوسته راهرویی در ساختمانی با کاربری اداری در اقلیم گرم‌وخشک (شیراز) با استفاده از نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر نسخه 5/4 بررسی و شبیه‌سازی گردد. طی چندین مرحله مدل‌های مختلف نمای دوپوسته در نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر و با کمک داده‌های آب‌وهوایی نرم‌افزار انرژی‌پلاس مدل‌سازی و شبیه‌سازی شدند ، پارامترهایی چون سرعت، دما و الگوی توزیع و گردش جریان هوا در فضای مابین دوپوسته و فضای داخل ساختمان، جهت تعیین اندازه بهینه بازشوها در نمای ساختمان و نمای خارجی از سویی و فاصله بهینه میان دو پوسته مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج شبیه‌سازی می‌توان نتیجه گرفت که با کم کردن طول راهرو به میزان مشخص می‌توان بر سرعت و توزیع جریان تاثیر مثبت گذاشت. کم کردن طول راهرو بیش از حد تعیین شده نه تنها تاثیری بر پارامترهای موثر بر تهویه ندارد بلکه سبب کم شدن سرعت و عدم توزیع مناسب جریان می‌گردد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF NATURAL VENTILATION IN A CORRIDOR DOUBLE SKIN FAÇADE (CASE STUDY OFFICE BUILDING IN SHIRAZ)

نویسنده [English]

  • zahra keshavarz 1

چکیده [English]

One of the main issues in designing office buildings is to maintain thermal comfort in indoor environment by using passive design strategies. Double skin façade is a key idea in energy efficient building concept and is commonly used in office buildings. Proper skin of building results in optimize natural light and ventilation in cavity space of double skin façade and indoor spaces. In this research a corridor double skin façade of an office building in warm and arid climate of Shiraz has been modeled to evaluate parameters affecting natural ventilation. Air flow velocity, temperature, circulation and Distribution have been investigated in cavity and indoor space of building in different design condition of corridor façade to determine optimum size and position of openings and width of cavity. Results shows that by dividing length of corridor to specific size there will be better flow distribution and velocity. Subtracting length of corridor less than specified limit will not have positive effect and in some condition result in poor ventilation condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Office Building
  • Corridor Façade
  • Natural Ventilation
  • Design Builder Software