آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 848
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 549
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 148

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 130
تعداد مشاهده مقاله 106016
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 155904
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 298 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 320 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 13 %