آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 758
تعداد پذیرش 100
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 522
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 135

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 117
تعداد مشاهده مقاله 94954
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 132215
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 288 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 320 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 187 روز
درصد پذیرش 13 %