بررسی حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم‌آباد
1. بررسی حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم‌آباد

محمد صادق افراسیابی؛ خدارحم بزی؛ سلیمان میرزاپور

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  حس تعلق به مکان، یکی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی شهری است که در برنامه‌ریزی و توسعه شهرها نقش زیادی می‌تواند ایفا کند. به طوری که حس تعلق بالای شهروندان به محله و شهر خود، از جهات گوناگون برای توسعه و ...  بیشتر
اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان
2. اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان

امیررضا خاوریان گرمسیر؛ حسین حاتمی نژاد؛ امیر اشنویی؛ محمد صادق افراسیابی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 43-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهرهای ایران صورت پذیرفته و در آن از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 3 شهر استان فارس (کلانشهر شیراز، ...  بیشتر