نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه مرمت بنا، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

3 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

4 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری، تهران

چکیده

چکیده: تا به حال میدان‌های شهر تهران از دیدگاه هندسی در دوران تاریخی مورد مطالعه و بررسی جدی قرار نگرفته است. در معماری تاریخی ایران، هندسه مشهود است و از ویژگی‌های بارز آن تناسبات، ساختار فرمی در پلان و جداره‌هاست. با تحلیل و بررسی هندسه در معماری جداره میدان‌های شهر تهران از دیدگاه هندسی، می‌توان به ساختار شکلی آن‌ها پی‌برد که به صورت مستقیم تحت تأثیر ابعاد، اندازه، ریخت و پلان آن است. عمده پژوهشگرانی در میدان‌های تهران به کارکرد، شکل‌گیری، محل احداث و تاریخچه آن‌ها پرداخته‌اند. این مقاله برای نخستین تلاش دارد جایگاه هندسه در جداره میدان‌های تاریخی تهران را در ساختار معماری و ریختی مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل روابط اشکال جداره میدان‌ها به ویژگی‌های هندسی در معماری جداره نمونه‌ها خواهد پرداخت. با استفاده از شیوه توصیفی– تحلیلی در دسته‌بندی مقالات کاربردی جای می‌گیرد، روش تحقیق پژوهش بدین‌گونه است که پس از ترسیم دقیق نمونه‌ها، نماها به ساختارهای هندسی مشخص تقطیع و سپس مورد تحلیل قرار گرفته است. روش داده اندوزی از یک‌سو بر پایه داده‌های کتابخانه‌ای و از سوی دیگر بر پایه داده‌های میدانی، شامل برداشت قسمت‌های باقی‌مانده اسـت. این نوشتار تلاش دارد تا تأثیرات و روابط هندسی در ساختار معماری جداره میدان‌ها را مورد تحلیل قرار دهد. مروری بر مطالعات میدان-های شهر تهران نشان می‌دهد که تا کنون تحلیل‌ها به طور عمده با رویکرد هندسی بر ساختار شکل‌گیری جداره میدان‌های تهران صورت نگرفته است. تحلیل‌ها آشکار ساخت که تعدادی از اشکال پرکاربردتر بودند و بیشتر استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Geometric Properties on the Structure of the Shell of Historical Squares of Tehran

نویسندگان [English]

  • Faranak Hooshmand 1
  • Nima Valibeig 2
  • mostafa behzadfar 3
  • Mohsen Faizi 4

1 Department of Architecture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Architectural & Urban Conservation department, Faculty of Conservation, Art University of Isfahan

3 Professor of School of Architecture and Urban Development, Iran University of Science and Technology.

4 Professor of Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran

چکیده [English]

So far, the Squares of Tehran have not been studied from a geometric point of view in historical times. Geometry is evident in Iranian historical architecture, its prominent features are the structure of the form in the plan and shells. Analyzing geometry in the architecture of Tehran's city squares, geometric views can be traced to their shape. geometric structure in Squares are directly affected by size, shape and form, plan. researchers on Squares Tehran have been working on their formation, construction site and history. This article is for the first attempt to study the geometry position in the Shells of historical Squares in Tehran, terms of its architecture and form. using relationship analysis of the Squares shell, geometric features in the Shell architecture of the present samples will be analyzed. Using a descriptive-analytic method, the category of applied articles is placed. First, historical Squares of Tehran were taken, Visual representation. Then their geometric features will be known. Data mining is based on library data, on the other hand, based on data including the remainder. Article seeks to analyze geometric influences and geometric relationships in the architecture of Tehran's Square Shells. An overview of the studies of the researchers regarding the squares of Tehran has shown that these analyzes have not been carried out mainly with a geometric approach On the structure of the formation of the Shell of Tehran's Squares havenot taken place. The analyzes revealed that a number of forms were more commonly used and more divisions were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical Squares
  • geometry in architecture
  • Structure of the Shell