دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است که در سال 1392 اولین شماره خود را به چاپ رساند و در سال 1397 موفق به کسب رتبه علمی ـ پژوهشی شد. این نشریه برای بررسی و انتشار مقالات علمی و ارزنده پژوهشگران و استادان محترم عرصه­ های معماری، معماری منظر، برنامه ریزی و طراحی شهری الزاما با محوریت پایداری آمادگی دارد.

امید است که فعالیت­ های نشریه معماری و شهرسازی پایدار و شما عزیزان مشارکت کننده در این نشریه، گامی در جهت رشد وتعالی دانش معماری و شهرسازی این مرزو بوم باشد.

 

نشانی دفتر نشریه: تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی.     کدپستی: 16788-15811   

 تلفن: 22970039-021

آدرس پست الکترونیکی: jsaud@sru.ac.ir