چشم انداز:

دو فصلنامه‌ معماری و شهرسازی پایدار نشریه ای علمی در حوزه معماری و شهرسازی است. با توجه به اهمیت پرداختن همه جانبه به دانش معماری و شهرسازی درکلیه زمینه ها و گرایش های علمی و مطالعاتی، این نشریه در پی برطرف کردن خلاء وجود نشریه‌ای در قلمرو مباحث نظری وکاربردی‌ درحوزه معماری است. نشریه معماری و شهرسازی که به دو صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود، پذیرای مقالات حاصل از مطالعات و یافته‌های پژوهشی اصیل در زمینه دانش‌های مرتبط با معماری و شهرسازی است. چشم‌انداز این نشریه، تلاش‌ درجهت‌گسترش مرزهای‌ دانش در زمینه معماری و شهرسازی‎، اشاعه و گسترش دانش برنامه‎ریزی شهری درحوزه ‎رشته‌های مختلف، بررسی موضوعات و چالش‌های رشته معماری درکشور و ارائه راه‎‍حل‌های مناسب برای آنها، نشر یافته‎ها، الگوها و دستاوردهای نظری وکاربردی در زمینه‌های مختلف با محوریت معماری و شهرسازی و بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان است. در همین راستا مدیریت نشریه از پژوهشگران و نویسندگان اندیشمند حوزه معماری و شهرسازی دعوت می‌نماید. تا با ارسال مقالات ارزشمند خود زمینه ارتقاء کیفیت و پویایی نشریه را فراهم سازند.

اهداف:

نشریه معماری و شهرسازی پایدار به منظور نیل به چشم انداز فوق، اهداف زیر را مد نظر خود قرار داده است:

الف) رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه معماری و شهرسازی

ب) ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌های مرتبط با معماری و شهرسازی

ج) نهادینه کردن مطالعات معماری و شهرسازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مرتبط

د) ایجاد ارتباط میان پژوهشگران

ه) انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه معماری و شهرسازی

و) دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید نهادهای علمی بین‌المللی (...,WOS,Scopus)