نخستین ارزیابی پایگاه علمی استنادی ISC
نشریه معماری و شهرسازی پایدار در نخستین ارزیابی پایگاه علمی استنادی ISC با کسب ضریب تاثیر 0.154 موفق به دریافت چارک کیفی Q2 شد.  https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

مطالعه بیشتر

بررسی و اعتبار دهی به نشریات علمی و ارزیابی سالیانه
نشریه معماری و شهرسازی پایدار در بررسی و اعتبار دهی به نشریات علمی و ارزیابی سالیانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نخستین بار برای این نشریه انجام شد، حایز رتبه کیفی "ب " (Q2) شد.  لینک خبر: https://journals.msrt.ir

مطالعه بیشتر

همانندیاب
 نرم‌افزارهایی که متنی را از کاربر دریافت کنند و به منظور بررسی مشابهت، آن متن را با پایگاهی از متون مقایسه کنند، به نام نرم‌افزارهای مشابه‌یاب، همانندجو یا همانندیاب شناخته می­شوند. در راستای ارتقای کیفیت نشریات علمی و ساماندهی انتشار به موقع آنها، دفتر سیاستگذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، استفاده از مشابه­یاب را ضروری اعلام نموده است. لذا این نشریه نیز در راستای این سیاست از سامانه­ مشابه یاب "سمیم نور" به آدرس: https://www.samimnoor.ir  که یکی از چندین سامانه مشابه یاب در زمینه مقالات است، استفاده می نماید. تمامی مقالات این نشریه ...

مطالعه بیشتر

کسب رتبه علمی- پژوهشی
بنا بر مصوبه شماره 3/18/31053  مورخ 16/12/1396 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نشریه علمی معماری و شهرسازی پایدار به رتبه علمی - پژوهشی ارتقا یافت. شایان ذکر است، این نشریه که در قالب دو فصلنامه منتشر می شود، از شماره بهارو تابستان 1397 حایز این مرتبه می شود. 

مطالعه بیشتر