نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، معماری پایدار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران.

2 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری، تهران.

3 استادیار، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران.

4 دانشیار، معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران.

10.22061/jsaud.2021.5608.1538

چکیده

برای داشتن ساختمانی پایدار ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آن مفید است. ارزیابی چرخه حیات[i] بهترین روش برای اندازه‌گیری و ارزیابی ضایعات کربن و اثرات مخرب زیست‌محیطی ناشی از مصالح ساختمان است. این مقاله به ‌منظور پاسخ به این سوأل که آیا تفاوت‌های قابل‌توجهی درباره اثرات زیست‌محیطی استفاده از فولاد یا بتن برای اسکلت ساختمانی در تهران وجود دارد، چرخه حیات یک ساختمان را در فاز ساخت و تخریب یک‌بار با اسکلت فولادی و دیگری با اسکلت بتنی بررسی و مقایسه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که بر اساس چهار شاخص گرمایش جهانی[ii]، اسیدی شدن[iii]، یوتروفیک[iv] و پتانسیل تخریب ازن[v]، ساختمان‌های فولادی انتشار مواد مضر زیست‌محیطی کمتری از ساختمان‌های بتنی دارند. درحالی‌که در شاخص‌های مصرف انرژی اولیه[vi] و پتانسیل تشکیل ازن در اتمسفر پایین[vii]، ساختمان بتنی نتایج بهتری نشان داد. در نتیجه شبیه‌سازی و آنالیز با نرم‌افزار One Click Lca، انتشار کربن و مواد مخرب زیست‌محیطی ساختمان بتنی در مقایسه با ساختمان فولادی در تمام دوره عمر ساختمان به دست آمد. این مطالعه نشان داد که اسکلت فولادی در اقلیم تهران عملکرد زیست‌محیطی بهتری از بتن دارد.[i]Life cycle assessment (LCA)


[ii]Global warming potential (GWP)


[iii]Acidification potential (AP)


[iv]Eutrophication(EU)


[v]Ozone depletion potential (OPD)


[vi]Primery energy (EP)


[vii]Photochemical ozone creation potential (POCP)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Environmental Effects of a Building with Steel and Concrete Structure in Tehran with a Life Cycle Assessment Approach in the Design Phase

نویسندگان [English]

  • Maryam Pourkarid Shokoohi 1
  • Mohsen Faizi 2
  • Abbas Tarkashvand 3
  • Mahdi Khakzand 4

1 MS. Student of Iran Uni. of Science and Technology.

2 Prof. of Architecture, Iran Uni. of Science and Technology,

3 Assistant Prof. of Architecture, Department, of Architecture and Environmental Design,, Iran Uni. of Science and Technology.

4 Associated Prof. of Architecture, Department, of Architecture and Environmental Design,, Iran Uni. of Science and Technology.

چکیده [English]

Environmental impact assessment is useful to have a sustainable building. The Life Cycle Assessment (LCA) is the best way to measure and assess carbon emissions and a destructive environmental effect of building materials. This article aims to answer the question of whether significant differences in the environmental effect of the use of steel or concrete structure building in Tehran. There is the life cycle of a building in construction phase, once with a steel frame and the other with a concrete structure. The results show that steel buildings based on 4 GPP, ARP, EU, OPD, have less environmental emissions than concrete buildings. Whereas in terms of initial energy use and coefficient of low ozone, the concrete building showed better results. The results of simulation and software analysis showed carbon emissions and environmental impact of concrete buildings compared to steel buildings throughout the life of the building. This study showed that steel frame in Tehran has a better environment effect than steel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle Assessment
  • Steel Construction
  • Concrete Construction
  • Carbon Footprint