نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

پوسته ساختمان به عنوان جداکننده فضای داخلی و محیط خارجی، نقش مهمی در رفتار حرارتی ساختمان دارد. این بخش از ساختمان به­ عنوان مهم‌ترین منبع دریافت نور و انرژی خورشیدی، بر گرمایش و سرمایش، تهویه تعمدی و ناخواسته، کنترل نوفه های صوتی، کیفیت طراحی و اجرا و ابعاد زیبایی شناسی، تأثیر قابل توجهی در مقایسه با سایر اجزای ساختمان دارد.ایده­های نوین طراحی، به پوسته ساختمان به عنوان حائلی که موجب ایجاد تعادل بین فضای داخلی و محیط خارجی ساختمان می­گردد، نگاه می­کند.یکی از این ایده­ها استفاده از نماهای دوپوسته  است. به­منظور بررسی کارایی ایده نمای دوپوسته در اقلیم شهر تهران، یک ساختمان اداری در گزینه­های مختلف با و بدون نمای دوپوسته مدل­سازی و عملکرد انرژی آن به­وسیله نرم‌افزار شبیه سازی EQUESTشبیه­سازی گردید. در این شبیه­سازی، تأثیر عوامل لایه‌بندی نما، شفافیت و جهت نما بر نیاز انرژی سیستم HVACساختمان مقایسه گردید. بر اساس نتایج شبیه­سازی می­توان گفت که استفاده از نمای دوپوسته در مقایسه با نمای تک­پوسته، منجر به کاهش 16الی 20% مصرف انرژی سیستم HVAC[1] ساختمان می­گردد.1 -Heating, Ventilation, and Air Conditioning

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Thermal Behavior of Double Skin Façade in the Climate of Tehran

نویسندگان [English]

  • A. Ghasnbaran 1
  • A. Aminpour 2

1 Assitant Prof. Of Shahid Rajaee teacher Training University

2 M.A.student of teacher Training university

چکیده [English]

The layer of the building as a separator of the interior and exterior environments plays an important role in thermal behavior of the building. Compared to the other parts of building, the façade has a significant effect in terms of solar heat gain, day lighting, ventilation, infiltration, thermal load control, noise control, design quality and aesthetic dimensions.
New concepts of façade design; turned the building façade to a barrier between the interior and exterior environments. One of these concepts is double skin façade. To assess the performance of double skin façade in the climate of Tehran, an office building is modeled both with and without double skin façade with the building energy simulation program E-QUEST. In these simulations, the effect of façade layering, transparency and orientation on energy demand of HVAC system have been compared and contrasted. The results show that the energy demand of HVAC system reduces about 16 to 20 % by using a double skin façade compared to a single skin façade. However, to improve the energy performance of the façade, one has to consider other important design parameters in façade design such as ventilation, control strategy, shading devices, etc.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double skin façade
  • Simulation
  • Thermal behavior of façade
  • Building envelope