آ

 • آقاجانی، هادی امکان سنجی و طراحی شبکه پایدار پیاده در مراکز شهری با تأکید بر نگاه کاربران (مطالعه موردی: مرکز شهر بابل) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 183-198]

ا

 • احمدی، حسن بررسی رابطه بین دلبستگی‌ مکانی و وفاداری ‌رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای ‌شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-83]

 • احمدی، فریال سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]

 • استادی جعفری، مهدی مدلسازی سنجش اثرگذاری قابلیت پیاده مداری بر سیاست گذاری حمل و نقل پایدار شهری (مورد مطالعاتی:کلان شهر مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 163-175]

 • اکبری اوغاز، زهرا تبیین عوامل افزایش امنیت به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی-حرکتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]

 • الفت، میلاد بررسی شاخص‌های مطلوب مرتبط با طراحی فضاهای سکونتی سالمندان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

ب

 • بایزیدی، قادر تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

 • بمانیان، محمدرضا تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

 • بندراباد، علیرضا ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 197-216]

 • بهزادپور، محمد مطالعه ی تطبیقی مولفه های کالبدی پایداری اجتماعی در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر قدیم و جدید هشتگرد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 177-196]

پ

 • پرویزی، رضا کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • پژوهانفر، مهدیه سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-147]

 • پندار، هادی امکان سنجی و طراحی شبکه پایدار پیاده در مراکز شهری با تأکید بر نگاه کاربران (مطالعه موردی: مرکز شهر بابل) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 183-198]

 • پوراحمدی، محبوبه بهینه سازی بازشوهای ساختمانی بر اساس عملکرد خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]

چ

 • چاره جو، فرزین نقش محیط مصنوع در پایداری شهری، با تاکید ویژه بر بر قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی، نمونه مورد مطالعه: شهر سنندج. [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]

 • چشمه نور، محیا تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]

ح

 • حاتمی گلزاری، الهام تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

 • حبیبی، فواد تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

 • حسینی، سید باقر کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • حقیقت نایینی، غلامرضا بررسی تأثیر استقرار مراکز آموزش عالی به عنوان پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: تأثیر دانشگاه هنر (مجموعه پردیس باغ ملی) بر بافت شهری پیرامون آن*) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 149-168]

 • حنایی، تکتم تبیین عوامل افزایش امنیت به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی-حرکتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 85-98]

 • حوریجانی، نسیم نقش محیط مصنوع در پایداری شهری، با تاکید ویژه بر بر قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی، نمونه مورد مطالعه: شهر سنندج. [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-48]

 • حیدری، ابولفضل نقش خارخانه در تعدیل دمایی فضای زیست در مسکن روستایی مؤثر در ارتقاء پایداری معماری (مطالعه موردی: مسکن روستایی سیستان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]

خ

 • خاکپور، براتعلی ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

 • خانمحمدی، محمدعلی بهینه سازی بازشوهای ساختمانی بر اساس عملکرد خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]

د

 • دانش شکیب، مریم کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • داوطلب، جمشید نقش خارخانه در تعدیل دمایی فضای زیست در مسکن روستایی مؤثر در ارتقاء پایداری معماری (مطالعه موردی: مسکن روستایی سیستان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 55-67]

 • دوائی مرکزی، امیرحسین تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

ر

 • رسول زاده، فرزان ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 197-216]

 • رضائی، رسول مداخله خلاقانه مبتنی بر گسترش فضایی و اجتماع پذیری در الگوهای پایدار معماری ایرانی «نمونه موردی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)» [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]

 • رضازاده، حمیدرضا سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]

 • رفیعیان، مجتبی مدلسازی سنجش اثرگذاری قابلیت پیاده مداری بر سیاست گذاری حمل و نقل پایدار شهری (مورد مطالعاتی:کلان شهر مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 163-175]

 • رهبر، مرتضی تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

ز

 • زارعی، سعیده تحلیل ارتباط همگنی و توزیع‌پذیری با پایداری روابط اجتماعی در فضاهای خانه‌های سنتی ایران ( مطالعه موردی: کاشان) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 99-111]

 • زجاجی، نیلوفر معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

س

 • سادات موسوی، سید سعید ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات مدلسازی سنجش اثرگذاری قابلیت پیاده مداری بر سیاست گذاری حمل و نقل پایدار شهری (مورد مطالعاتی:کلان شهر مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 163-175]

ش

 • شاهچراغی، آزاده ارائه مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و معماری در مجموعه های مسکونی مبتنی بر ساخت اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 197-216]

 • شریف نژاد، مجتبی ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 37-53]

ص

 • صنایعیان، هانیه مروری بر پارامترهای فرمی بلوک‌های شهری تأثیرگذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 23-36]

ض

 • ضرغامی، اسماعیل بررسی شاخص‌های مطلوب مرتبط با طراحی فضاهای سکونتی سالمندان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

ط

 • طاهر طلوع دل، محمد صادق معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

ع

 • عبدالله پور رزکناری، سید سجاد ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

 • عیالی، حامد بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

غ

 • غرابی، سیده فاطمه مروری بر پارامترهای فرمی بلوک‌های شهری تأثیرگذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 23-36]

ف

 • فرزیدی طالمی، متین کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

ق

 • قاضی، رضا ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

ک

 • کربلایی حسینی غیاثوند، ابوالفضل مطالعه ی تطبیقی مولفه های کالبدی پایداری اجتماعی در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر قدیم و جدید هشتگرد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 177-196]

 • کردجمشیدی، ماریا سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]

 • کشمیری، هادی بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • کیانی سلمی، صدیقه تبیین عملکرد بازارهای سنتی ایرانی در جذب گردشگر و عوامل اثرگذار بر آن (مطالعه موردی: بازار کاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 101-118]

گ

 • گلدسته، کوثر سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-147]

م

 • محبی، الناز معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

 • مظفر، فرهنگ بهینه سازی بازشوهای ساختمانی بر اساس عملکرد خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]

 • منتظر، بهناز مطالعه ی تطبیقی مولفه های کالبدی پایداری اجتماعی در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر قدیم و جدید هشتگرد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 177-196]

 • منتظرالحجه، مهدی ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 37-53]

 • مهدوی نژاد، محمدجواد تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 169-182]

 • مهدیزاده سراج، فاطمه تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]

 • مهدی نژاد، جمال الدین معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 85-99]

 • مهرجو، مهرداد بررسی رابطه بین دلبستگی‌ مکانی و وفاداری ‌رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای ‌شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-83]

 • موحد، خسرو بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • موسوی، میرسعید کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-83]

 • میرزا کوچک خوشنویس، احمد تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 129-143]

ن

 • نورتقانی، عبدالمجید سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-147]

ه

 • هاشمی، سید مجید مداخله خلاقانه مبتنی بر گسترش فضایی و اجتماع پذیری در الگوهای پایدار معماری ایرانی «نمونه موردی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)» [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]

ی

 • یزدانفر، سید عباس تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 119-134]

 • یگانه، منصور تحلیل ارتباط همگنی و توزیع‌پذیری با پایداری روابط اجتماعی در فضاهای خانه‌های سنتی ایران ( مطالعه موردی: کاشان) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 99-111]